Tweede Kamer der Staten Generaal


26961000.001 kon. boodschap wet beheer rijkswaterstaatswerken
Gemaakt: 27-12-1999 tijd: 14:39

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 961

Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 22 december 1999 Beatrix

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Beheer rijkswaterstaat in exclusieve economische zone '
Lees ook