Productschap Diervoeder


25/01/1999

Beheersing diermeel in voer voor herkauwers aangescherpt

Het bestuur van het Productschap Diervoeder (PDV) onderschrijft de doelstelling om de aanwezigheid van diermeel in voer voor herkauwers te voorkomen. Hiertoe zal de Keuringsdienst Diervoedersector de controle op mogelijke aanwezigheid van diermeel in dit type voer intensiveren. Daarnaast zal het PDV nagaan in hoeverre extra maatregelen nodig zijn om eerdergenoemde problematiek te kunnen beheersen.

Eventueel te treffen maatregelen geschieden in nauw overleg met ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In maart zal het PDV nog te nemen maatregelen bekend maken. Door het productschap ingevoerde maatregelen zijn bindend voor de gehele diervoedersector.

Het bestuur is verder van mening dat in EU-verband gekomen moet worden tot één uniforme beoordelingssystematiek van resultaten van onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van diermeel in voer voor herkauwers. Een en ander is duidelijk geworden tijdens de bestuursvergadering van het productschap, gehouden op 20 januari.

Deel: ' Beheersing diermeel in voer voor herkauwers aangescherpt '
Lees ook