Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Beheerswerken langs de groene 62
Torhout-Oostende, 1/29/99
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 29 januari 1999
99/PB/Nr. 014
behandelend ambtenaar : Bart Jaques

BEHEERSWERKEN LANGSHEEN DE GROENE 62

Binnenkort start de provincie opnieuw met het hakhoutbeheer langsheen de uitgegraven delen van de Groene 62, de vroegere spoorlijn Torhout-Oostende. Vier jaar geleden werd dit beheer reeds aangevat. Ter plaatse kan vastgesteld worden dat de oude stoven goed uitlopen en dat er zelfs een massale natuurlijke uitzaaiing is van voornamelijk haagbeuk, zomereik en hulst. Alles wijst er op dat de natuurlijke diversiteit er dank zij het hakhoutbeheer op is vooruitgegaan. Voornamelijk de brem profiteert plaatselijk van het verhoogde lichtaanbod. Als ze in de late lente in bloei staat, ziet de Groene 62 er echt fleurig uit.

Met het hakhoutbeheer wordt immers de vroegere bosbedrijfsvorm verdergezet. De hellingen van de uitgravingen te Torhout en Wijnendale werden tot 25 jaar geleden als dusdanig beheerd door de spoorwegen. Met het huidige beheer wordt er niet enkel naar gestreefd om de natuurlijke rijkdom te verhogen, maar ook om de veiligheid van de weggebruiker te vergroten. Niet alles wordt gekapt : mooie en merkwaardige exemplaren die op een stabiele plaats groeien, worden gespaard. De planning voorziet een uitvoering over 6 jaar en een omlooptijd van minimum 12 jaar, afhankelijk van de groei van de hakhoutstoven of van de zaailingen. Tijdens het beheer zal ook alle zwerfvuil langsheen de helling verwijderd worden.

Dit jaar, meer bepaald vanaf begin februari, komt de uitgraving bij het dorp "Wijnendale" aan de beurt, namelijk de kant van de Guldensporenlaan. Hierbij wordt tevens aan de bewoners van de Guldensporenlaan en ook aan die van de overkant, langs de Spoorwegstraat, gevraagd om in de toekomst absoluut geen afval naar beneden te gooien. Jaarlijks wordt aldaar immers massa's van allerhande huisvuil, zoals plastiek, verdorven voedsel, afbraakmaterialen, tuinafval door het personeel van de provincie verzameld.

Deel: ' Beheerswerken langs voormalige spoorlijn Torhout-Oostende '
Lees ook