RABOBANK NEDERLAND

Behoefte aan certificering makelaars neemt toe

Vandaag heeft de Rabobank voor de vijfentwintigste keer de studie Cijfers & Trends gepubliceerd. Naast een terugblik over de afgelopen periode wordt tevens vooruitgekeken naar de toekomst op korte en middellange termijn. In uw branche verwachten wij de volgende ontwikkelingen.

De verwachtingen voor het komende jaar zijn positief. Toch zal de omzetgroei die de afgelopen jaren is bereikt niet gehaald worden. De prijzen van de woningen zullen nog stijgen, maar niet meer zo explosief als in de afgelopen jaren. Bovendien stagneert de doorstroming op de woningmarkt onder andere door gebrek aan aanbod in het duurdere marktsegment.

Internet zal de rol van makelaar enigszins veranderen. Aangezien er heel veel informatie over de vastgoedmarkt via internet beschikbaar is, zal een makelaar steeds minder de rol hebben van informatieverschaffer maar zal de vraag naar informatiebeoordeling toenemen. Internet als verkoop- en distributiekanaal heeft nog geen hoge vlucht genomen en zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook op de korte termijn niet doen. De consument blijft waarde hechten aan persoonlijke benadering en advies.

Door het wegvallen van de wettelijke bescherming van de titel makelaar neemt de behoefte aan certificering toe. Via een certificeringsregeling kunnen vastgoedbemiddelaars zich op uniforme wijze kwalificeren. Met een periodiek examen kan de kwaliteit op termijn worden gegarandeerd. De verwachting is dat er hierdoor niet een groot aantal nieuwkomers tot de markt zal toetreden.

Over Rabobank Cijfers en Trends
De oplage van de 25e editie van Rabobank Cijfers en Trends is 138.600 (hoofdbrochure, CD-rom en deelbrochures). De branche adviseurs van Rabobank Nederland maken -veelal in overleg met de brancheorganisaties- de teksten en beoordelen de cijfers, welke worden betrokken van het CBS.
Het thema dit jaar is pensioen voor de ondernemer. Per sector en branche worden in het boekwerk de resultaten van een zeer uitgebreid NIPO-onderzoek over pensioenen gepresenteerd. Een exemplaar van Cijfers en Trends is te bestellen bij Maaike Dijkhuizen, m.w.dijkhuizen@rn.rabobank.nl.

Over de Rabobank Groep
De Rabobank Groep is een brede financiële dienstverlener. Door de coöperatieve grondslag is de Rabobank Groep er primair voor de klant.
Alle onderdelen van de Groep werken nauw samen om de klanten tegen de best mogelijke prijskwaliteitsverhouding een breed pakket aan te bieden van financiële diensten en producten zoals betalen, sparen, lenen, verzekeren en beleggen. De Groep bestaat uit ongeveer 400 zelfstandige lokale coöperatieve Rabobanken met gezamenlijk zo'n 700.000 leden en uit bekende dochterondernemingen als Robeco, Interpolis, Schretlen en Co, Effectenbank Stroeve, Rabobank International, De Lage Landen en Gilde Investment. Internationaal is de groep met 142 vestigingen vertegenwoordigd in 38 landen. De Rabobank heeft de hoogste waarderingen voor kredietwaardigheid van de grote ratinginstituten.
De Rabobank Groep heeft op de Nederlandse thuismarkt 9 miljoen zakelijke en particuliere klanten en is marktleider op vrijwel alle gebieden van financiële dienstverlening.

27 sep 01 17:47

Zoekwoorden:

Deel: ' Behoefte aan certificering makelaars neemt toe '
Lees ook