ministerie van economische zaken - persbericht 201 datum: 25-11-1999

meer private betrokkenheid als kans bij herstructurering van bedrijventerreinen

herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is nodig. er valt op economisch, ruimtelijk en op milieugebied veel mee te winnen. een door publieke en private actoren gezamenlijk gedragen aanpak vergroot de kans op een succesvolle herstructurering. dit gaat niet vanzelf. meer betrokkenheid van private partijen en een betere samenwerking tussen publieke en private partijen vragen om een innovatieve aanpak. daarom heeft het ministerie van economische zaken een studie laten uitvoeren door buck consultants en bro waarin ideeen, concepten en een aanpak worden geschetst die de private inbreng kunnen vergroten en publiek private samenwerking (pps) mogelijk kunnen maken. de resultaten van deze studie zijn samengevat in de brochure "Meer private betrokkenheid als kans bij herstructurering van bedrijventerreinen", die op 25 november door het Ministerie van Economische Zaken is uitgebracht. De brochure gaat in op succes- en faalfactoren bij herstructurering van bedrijventerreinenen en op PPS als oplossingsrichting. Daarnaast bevat de brochure een vijftal case-studies waarin de rol van publieke en private partijen bij de herstructurering van bedrijventerreinen wordt belicht. Het gaat hier om de Kanaalzone in Tilburg, De Rietvelden in Den Bosch, Buiksloterham/Papaverweg in Amsterdam Noord, De Haven in Drachten en Triport in de IJmond.
De brochure is verkrijgbaar bij het Ministerie van Economische Zaken, Afdeling Informatie en Nieuwsvoorziening, telefoon 070-3798820. Ook kan de brochure via de EZ-winkel op Internet worden geraadpleegd (WWW.Minez.Nl).

Zoekwoorden:

Deel: ' Behoefte aan herstructurering verouderde bedrijfsterreinen '
Lees ook