Nieuws van Korrelatie


Slachtoffers Bijlmer hebben behoefte aan gecoördineerde hulpverlening

Korrelatie heeft haar eindrapportage over de Bijlmerenquête verzonden naar de parlementaire enquêtecommissie. Korrelatie verzorgde de opvang vanaf 3 februari tot 12 maart. In totaal hebben naar aanleiding van de verhoren 692 mensen gebeld met Korrelatie. Zij belden voornamelijk met lichamelijke klachten en psycho-sociale problemen. Een relatief groot aantal bellers is verwezen omdat de behoefte aan lotgenotencontact groot is. Korrelatie constateert in haar eindrapportage dat er behoefte is aan gecoördineerde hulp voor slachtoffers van de Bijlmerramp. Er zijn verschillende organisaties die ieder voor zich proberen een deel van de problemen op te vangen, maar niemand heeft het overzicht.

Korrelatie vindt het belangrijk dat mensen de kans krijgen hun verhaal te vertellen. De professionele hulpverleners van Korrelatie verlenen de eerste bijstand: door te luisteren, te steunen, deskundige adviezen te geven en gericht te verwijzen. Verwijzen gebeurde veel in deze opvang, omdat degenen die belden verdere hulp zochten. Toch is het maar de vraag in hoeverre de mensen die zijn verwezen de hulp vinden die zij zoeken. De reden: nog steeds is er geen gecoördineerde hulp voor slachtoffers van de Bijlmerramp. Er zou één deur moeten zijn waar alle slachtoffers van de Bijlmerramp kunnen aankloppen. Daarmee wordt voorkomen dat mensen blijven ronddwalen, op zoek naar hulp. Alleen als de verschillende hulpverleners samenwerken, kan passende hulp worden geboden. Belangrijk is ook dat op die manier informatie wordt gebundeld, zodat meer inzicht ontstaat in de problemen en mogelijke oplossingen.

Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat de mensen behoefte hadden om gehoord te worden. Velen hadden het gevoel tot nu toe niet serieus genomen te zijn door artsen, door instanties en door de overheid. Sommigen willen zich laten registreren als mogelijk slachtoffer, voor als ze later klachten zouden krijgen.

Het grote aantal bellers met lichamelijke klachten is opvallend. De vijf soorten klachten die het meest genoemd werden, zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, problemen met de huid en met de luchtwegen. Deze klachten werden vaker ge-noemd, in allerlei combinaties. De meeste mensen meldden minstens drie klachten. Bij omwonenden waren er vaak binnen één gezin verschillende mensen met klachten. De problemen van kinderen die beschreven werden, waren in grote lijnen hetzelfde als bij volwassenen. De andere gespreksonderwerpen hebben vrijwel allemaal te maken met de psychische gevolgen van de Bijlmerramp. Vele honderden mensen hebben de ramp van nabij meegemaakt en lijden aan een posttraumatische stressstoornis.

Deel: ' Behoefte gecoördineerde hulpverlening Slachtoffers Bijlmer '
Lees ook