Gemeente Heeze-Leende


Behoefteonderzoek bedrijventerreinen

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) wil een actuele stand van vraag en aanbod van industriegronden binnen de regio, dus ook van Heeze-Leende.

Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant haar goedkeuring onthouden aan een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein de Poortmannen, met als motivatie dat de gemeente voor de geplande uitgifte van industriegrond eerst moet aantonen dat er binnen de lokale ondernemers grote behoefte bestaat aan industriegrond. Om deze twee redenen is het dus gewenst een onderzoek in te stellen naar de behoefte aan industriegrond binnen onze gemeente.

Het gemeentebestuur heeft onlangs besloten deze behoefte via een enquête te onderzoeken. Binnenkort ontvangen bedrijven behorend tot de doelgroep het enquêteformulier. Mocht u van mening zijn dat uw bedrijf daar ook voor in aanmerking had moeten komen en u heeft niets ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen (tel. 040-22 41 501). Wij sturen dan de enquête zo spoedig mogelijk naar u toe. Ook kunt u een enquêteformulier afhalen in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling of hieronder downloaden. Graag ontvangen wij de enquêteformulieren voor 16 april a.s. retour.

Deel: ' Behoefteonderzoek bedrijventerreinen Heeze-Leende '
Lees ook