Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

28-02-2003

Beijerinck Premie 2003 voor plantenviroloog René Olsthoorn

De Beijerinck Premie (50.000 euro) is door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toegekend aan de plantenviroloog dr. R.C.L. Olsthoorn. Hij krijgt de premie voor zijn innovatieve en originele studies op het gebied van de plantenvirologie, met name op het gebied van de structuur en functie van tRNA-achtige structuren van plantenvirussen. De Beijerinck Premie wordt op vrijdag 7 maart a.s. uitgereikt.

Olsthoorn ontdekte hoe een plantenvirus, het Alfalfa Mosaic Virus, zich vermenigvuldigt in een geïnfecteerde cel. Daarvoor maakt het virus gebruik van een zogenaamde molecular switch. Het virale RNA kan twee vormen aannemen: een die zorgt voor de vertaling van het RNA in virale eiwitten, de ander voor de vermeerdering van het RNA. De coördinatie van deze twee processen - essentieel voor ieder RNA virus
- wordt in dit geval door een eiwit uit de virusmantel uitgevoerd. Een dergelijke switch is inmiddels ook voor de replicatie van HIV voorgesteld.

Dr. R.C.L. Olsthoorn (1964) studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden. In 1996 promoveerde hij op het onderwerp Structure and evolution of RNA phages. In de periode 1996-1997 kon Olsthoorn met een NWO TALENT-stipendium op zak onderzoek doen in de Verenigde Staten bij het Plant Molecular Biology Center van de Northern Illinois University. Na een aantal jaren als onderzoeker verbonden te zijn geweest aan het Instituut Moleculaire Plantkunde te Leiden, en korte tijd aan het Department of Biophysical Chemistry van de Universiteit Nijmegen, is hij heden werkzaam als onderzoeker bij het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek.

De Beijerinck Premie is een jaarlijkse prijs en wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt door het M.W. Beijerinck Virologie Fonds. Deze Premie is bestemd voor een excellente postdoc onderzoeker, die aan een Nederlandse universiteit of onderzoekinstituut virologisch onderzoek verricht. De doelstelling van het M.W. Beijerinck Virologie Fonds is het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de virologie in de ruimste zin, dus met inbegrip van de daarop toegepaste biochemie en biofysica, in Nederland en daarbuiten.

De Beijerinck Premie wordt op vrijdag 7 maart a.s. om 16.00 uur uitgereikt door prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus, voorzitter M.W. Beijerinck Virologie Fonds, tijdens het Dutch Annual Virology Symposium 2003 dat wordt gehouden in het gebouw van de Akademie aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam. Na ontvangst van de premie zal de winnaar een voordracht houden.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam.
Afdeling Voorlichting tel. 020-5510733, fax 020-6204941. voorlichting@bureau.knaw.nl

Deel: ' Beijerinck Premie 2003 voor plantenviroloog René Olsthoorn '
Lees ook