STICHTING WAKKER DIER

Wakker Dier: BEKENDE NEDERLANDERS VOOR DE KLAS OP 4 OKTOBER

WAKKER DIER: ANITA WITZIER, LORETTA SCHRIJVER, MARIJKE VOS EN H.E.

WAALKENS OP DIERENDAG VOOR DE KLAS MET EEN LES OVER BIO-INDUSTRIE


Amsterdam, 3 oktober 2001; Op werelddierendag wordt door dierenbeschermings-organisatie Wakker Dier aandacht gevraagd voor de dieren in de bio-industrie. Op tientallen middelbare scholen in Nederland wordt op werelddierendag met een speciale lesvideo een les gegeven over dieren in de bio-industrie. Vrijwilligers van Wakker Dier waaronder Anita Witzier (KRO), Loretta Schrijver (RTL nieuws), Marijke Vos (2e kamerlid van Groen Links) en de heer H. E. Waalkens (2e kamerlid P.V.D.A.) staan op dierendag op hun oude school of op een school in de buurt als gastdocent voor de klas. Het lespakket met video en voorbeeldlessen is door Wakker Dier ontwikkeld om ook scholieren te betrekken bij de discussie over de toekomst van de intensieve veeteelt. Meer dan 200 scholen hebben het pakket nu al aangevraagd. Een groot deel van die scholen zet het pakket op 4 oktober in.

Landelijke Educatieve Campagne
Op 10 september j.l. heeft Wakker Dier alle middelbare scholen in Nederland de educatieve videofilm aangeboden en gevraagd om de les in te passen in het lesprogramma. Meer dan 200 lespakketten met film en voorbeeldlessen zijn inmiddels aangevraagd. De film 'Dieren of dingen, de herkomst van ons vlees' is bedoeld voor gebruik in het voortgezet onderwijs en is met name geschikt voor leerlingen vanaf 11 jaar. In november komt Wakker Dier met een aangepast lespakket voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Na de crisissen zoals de gekke koeien ziekte, varkenspest en mond- en klauwzeer is de huidige veeteelt steeds meer in de schijnwerpers komen te staan. Steeds weer komt de manier waarop we in Nederland met landbouwdieren omgaan ter discussie te staan. Kiezen we voor grootschalige, goedkope bulkproductie die echter ten koste gaat van het dierenwelzijn, of kiezen we juist voor een diervriendelijkere veehouderij, die dieren in hun waarde laat? Deze keuze is met name voor kinderen relevant. Zij zijn vaak zeer betrokken bij dieren en maken, nu en in de nabije toekomst als consument, keuzen die gevolgen hebben voor het welzijn van landbouwdieren. De film laat zien dat landbouwdieren intelligenter zijn dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo kan een varken bijvoorbeeld een computer bedienen! Toch worden landbouwdieren meestal niet behandeld als levende wezens die kunnen voelen en lijden. Ze zitten vaak dicht op elkaar gepakt in een donker hok, zonder daglicht of stro. De nieuwe videofilm maakt dit niet met behulp van gruwelijke beelden inzichtelijk, maar laat in een gespeelde schoolscene zien wat leven in de bio-industrie voor de dieren betekent. De film dringt aan leerlingen geen standpunten op, maar wil juist een aanzet zijn tot discussie. Daarom wordt niet alleen aandacht besteed aan de feitelijke levensomstandigheden van dieren in de bio-industrie, maar wordt ook uitgelegd hoe het zover kon komen, en komen alternatieven, zoals scharrel- en biologische veehouderij aan de orde. - Einde persbericht -

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Matthéüs Bleijenberg 020- 4638924 of 0614-683812

Anita Witzier geeft om 13.10 les op haar oude school het Dr. de Bruine Lyceum te Utrecht. Loretta Schrijver geeft om 9.15 les op het Roland Horst College te Hilversum. Marijke Vos geeft om 10.00 uur les en Dhr. Waalkens om 9.15 uur op het Internationaal College Edith Stein (L. Couperuspln. 33 te Den Haag). Tel. nrs. van de scholen zijn opvraagbaar en beeldmateriaal uit de video of fotos zijn beschikbaar.

Kijk evt ook op www.wakkerdier.nl voor meer informatie. Op 3 oktober is laat in de middag op de site tevens een filmpje met fragmenten uit de educatieve te zien. (onder campagnes, educatieve campagne)


03 okt 01 13:25

Deel: ' Bekende Nederlanders voor de klas op werelddierendag '
Lees ook