PERSBERICHT

BEKENDHEID MILIEUKEUR AANZIENLIJK GESTEGEN

Uit onderzoek is gebleken dat de bekendheid van Milieukeur, hét keurmerk voor milieukwaliteit, aanzienlijk is gestegen in 1998. De spontane bekendheid van Milieukeur is bijna verdriedubbeld ten opzichte van 1997, van 5% naar 13%. Bovendien herkent ruim de helft van de consumenten Milieukeur en de meesten weten het bestaan ervan te waarderen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Milieukeur door Research International naar aanleiding van de reclamecampagne voor Milieukeur in het najaar van 1998.

André Mascini, directeur Stichting Milieukeur: "We zijn zeer tevreden over de uitslag van het onderzoek. Je ziet dat we stapsgewijs een duidelijker plek in de markt veroveren. Uiteraard moet er nog het nodige gebeuren, maar voor bedrijven wordt het steeds interessanter zich te onderscheiden door het op de markt brengen van producten met Milieukeur."

Producten met Milieukeur voldoen aan strenge eisen De kwaliteit van producten met Milieukeur wordt in het algemeen als bijzonder positief beoordeeld. Bovendien zijn ze in de ogen van de consument in veel winkels verkrijgbaar. Milieukeur wordt het meest geassocieerd met het feit dat het wordt verleend op basis van zeer strenge eisen en men is er absoluut van overtuigd dat een product met Milieukeur milieuvriendelijk is. Uit het onderzoek blijkt ook dat de consument Milieukeur een zinvol, aantrekkelijk en betrouwbaar keurmerk vindt.

Milieukeur geeft vertrouwen
Ondanks dat een meerderheid van de consumenten vrijwel nooit specifiek op een keurmerk let, krijgt men wel meer vertrouwen in een product wanneer er Milieukeur op staat. Opvallend is de verwachting van de consument dat Milieukeur op producten staat die de consument als milieuonvriendelijk beschouwd, zoals: schoonmaakmiddelen, verf, autoreinigingsmiddelen, wasmiddelen, cosmetica, etc. Voedingsmidddelen met Milieukeur zijn momenteel nog minder bekend, hoewel ook hier een stijgende lijn is waar te nemen.

Milieukeur in het algemeen
Stichting Milieukeur is in 1992 op initiatief van de overheid (Ministerie van VROM en EZ en sinds 1995 het Ministerie van LNV) opgericht. Het doel van Milieukeur is het stimuleren van milieubewust handelen door producent en consument. Milieukeur wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Milieukeur, waarin consumenten- en milieu-organisaties, producenten, detailhandel en overheid deelnemen. Wanneer een product Milieukeur heeft verkregen betekent dit dat het, ten opzichte van de meeste vergelijkbare producten, minder milieubelastend is. Op dit moment is Milieukeur onder andere te vinden op kopieerpapier, schrijfgerei, etiketten, stoelen, schoenen, linoleum, schrijfblokken, toiletpapier, autopoetsproducten, autowasstraten, kattenbakvulling, GFT-bodemplaten, bloemen en planten, brood, appels, peren, uien, gerst, tarwe, appelsap en aardappelen.

Den Haag, februari 1999
Voor meer informatie over Milieukeur kunt u contact opnemen met: Stichting Milieukeur, Jeroen Tromp, Eisenhowerlaan 150, Postbus 17186, 2502 CD Den Haag, telefoon: 070 - 3 586 300, fax: 070 - 3 502 517, email: milieukeur@milieukeur.nl

Deel: ' Bekendheid Milieukeur aanzienlijk gestegen '
Lees ook