Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 18 juli 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

Mededeling van ontvangen aanvragen om bouwvergunning (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen

Lofoten 24, dakkapellen vergroten.
Van Beethovenlaan 39, bijgebouw veranderen.
Chopinstraat 26, dakkapellen aanbrengen.
Rijndal 48, dakkapel aanbrengen en aanbouw bouwen. s-Gravenweg 307, brug bouwen.
Reggedal 28, dakkapel vernieuwen en schuurtje plaatsen. Offenbachstraat 22, 26, 28, 30 en 34, dakkapellen aanbrengen. Lingedal 14, dakkapellen aanbrengen.
Meidoornveld 111, serre bouwen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Chopinstraat 26, dakkapellen aanbrengen.
2. Rijndal 48, dakkapel aanbrengen en aanbouw bouwen.
3. Offenbachstraat 22, 26, 28, 30 en 34, dakkapellen aanbrengen.
4. Van Beethovenlaan 39, bijgebouw veranderen.
5. Dubbelspoor 86, tuinhuisje plaatsen.

Aan de bij 1 tot en met 4 genoemde aanvragen om bouwvergunning en de bij 5 genoemde melding van een bouwvoornemen kan worden medegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 19 juli 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN EN SLOOPVERGUNNING.

Verzenddatum 5 juli 2001:
Bazuin 2, woongebouw gedeeltelijk verbouwen.
Maasdal 107 en 109, woonkamer uitbreiden.
Ringspoor 181, dakkapellen aanbrengen.
Haagwinde 42, berging vernieuwen (toegekende melding). Ligusterbaan 2, bedrijfspand gedeeltelijk slopen (sloopvergunning).

Bilderdijkstraat 17, woning uitbreiden en dakkapellen aanbrengen. Grafiek 97, serre bouwen (toegekende melding). Anjerstraat 1, dakopbouw bouwen.
Jan de Geusrede 39 e-h, 4 noodlokalen plaatsen.

Verzenddatum 6 juli 2001:
Schaardijk, 2 paviljoens en corridor bouwen.

Verzenddatum 10 juli 2001:
Ernst Barlachrade 5, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Librije 5, 7 en 11, woonhuis uitbreiden en bergingen veranderen. Librije 7, dakopbouw bouwen.
Wijnkoopsbaai 104, dakkapel aanbrengen.
Mahlerstraat 4, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Carolinen 9, woonhuis (verdieping) uitbreiden.

Belanghebbenden die menen door één van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

KAPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 13 juli 2001

Door de Gemeente aangevraagd voor:
Linkerzijde weg, Sportpark Couwenhoek (Oostgaarde) 5 stuks bomen (Fraxinus)

Door Woningpartners aangevraagd voor:
Locatie Bongerd/Wiekslag 3 stuks Sierkers

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage. Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij mw. H. Jansen-Oranje via telefoonnummer (010) 2848 637.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de sloopvergunning en de kapvergunningen, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 uur tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmaking B&W Capelle a/d IJssel '
Lees ook