Gemeente Driebergen

Bekendmaking belastingverordeningBurgemeester en wethouders van de gemeente van de Gemeente Driebergen-Rijsenburg maken bekend dat met ingang van 1 januari 2001 in werking treed de onderstaande verordening:

* De 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de Onroerende-zaakbelastingen 2001, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 februari 2001, nr. 20.

Deze verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage bij de sector middelen, afdeling financiën (kamer 53). Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de overeenkomstige leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.


Gemeente Driebergen-Rijsenburg

Deel: ' Bekendmaking belastingverordening in gemeente Driebergen '
Lees ook