Ingezonden persbericht


Persbericht 21e Nederlands Film Festival

Utrecht, 4 september 2001 Persconferentie

Bekendmaking Cultuurprijs en genomineerden Vakprijs Filmmuziek

René Scholten ontvangt tijdens de opening van het Nederlands Film Festival, op woensdag 19 september, het Gouden Kalf voor de Cultuurprijs 2001. Het Gouden Kalf wordt overhandigd door de staatssecretaris van cultuur, Rick van der Ploeg.

Filmmuziekcomponisten Fons Merkies, Henny Vrienten en Vincent van Warmerdam zijn genomineerd voor het Gouden Kalf voor de Vakprijs Filmmuziek. Deze wordt uitgereikt tijdens een concert van het Metropole Orkest, op zondag 23 september in Stadsschouwburg Utrecht, waarin zij een unieke compilatie van Nederlandse filmmuziek ten gehore brengt.

Het bestuur van het Nederlands Film Festival kent het Gouden Kalf voor de Cultuurprijs toe aan René Scholten voor zijn belangrijke bijdrage aan de Nederlandse film. Als producent bij het Amsterdams Stadsjournaal en Studio Nieuwe Gronden realiseerde hij een groot aantal gedenkwaardige Nederlandse producties. Daarnaast zette hij zich in voor de Nederlandse film als bestuurder en adviseur.

De Vakprijs wordt dit jaar uitgereikt in de discipline filmmuziek. Genomineerd zijn Fons Merkies, Henny Vrienten en Vincent van Warmerdam. De nominaties kwamen tot stand middels een enquête onder betrokkenen uit het filmvak. Naar aanleiding van de uitreiking van de Vakprijs Filmmuziek is er op vrijdag 21 en woensdag 26 september een Seminar Filmmuziek. In dit seminar werkt een groep studenten aan nieuwe filmmuziek bij een korte film en wordt in panelgesprekken onder andere gesproken over de rol van filmmuziek binnen de filmproductie.

Nieuwe Nederlandse filmprijzen: de Gouden en Platina Film

De Nederlandse Federatie voor de Cinematografie, het Nederlands Film Festival en het Nederlands Fonds voor de Film introduceren de Gouden Film en de Platina Film. De bedoeling van de prijzen is de Nederlandse Filmindustrie te stimuleren en het publiek te motiveren naar Nederlandse films te gaan. De Gouden en Platina Film worden toegekend aan Nederlandse films. (Onder een Nederlandse film wordt verstaan een film die voldoet aan de toelatingscriteria conform het Algemeen Reglement van deelname van het Nederlands Film Festival). De producent en regisseur nemen de prijs in ontvangst namens de crew van de film en de hoofdrolspelers namens de cast.

Het totale bezoekersaantal van een Nederlandse film tijdens de bioscooproulatie is bepalend voor de toekenning van de Gouden of Platina Film. De Gouden Film wordt uitgereikt tijdens het roulement op het moment dat een film 75.000 bezoekers heeft getrokken. De Platina Film wordt uitgereikt tijdens het roulement wanneer voor een film 200.000 kaartjes zijn verkocht. Als aftrap van dit initiatief wordt tijdens de uitreiking van de Gouden Kalveren op de Slotavond van het Nederlands Film Festival op 28 september 2001 de eerste Platina Film uitgereikt aan Costa!.

Einde Persbericht

www.filmfestival.nl

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Rob Nillezen of Heleen Rouw. Nederlands Film Festival, afdeling Communicatie
T 030.2303800
F 030.2303801
E publiciteit@filmfestival.nl

Deel: ' Bekendmaking Cultuurprijs, genomineerden Vakprijs Filmmuziek '
Lees ook