Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Persuitnodiging Hanzelijn

UITNODIGING AAN DE PERS

Vrijdag 24 augustus maakt minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat het kabinetsstandpunt bekend over het tracé Hanzelijn. Minister Netelenbos presenteert de plannen in een vergadering van de bestuurlijke begeleidingscommissie Hanzelijn op het provinciehuis Flevoland in Lelystad.

Na afloop van deze vergadering informeert de minister de pers over het kabinetsstandpunt. Bij deze bijeenkomst is ook hoofd ir. directeur Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, de heer Plate, aanwezig.

Vertegenwoordigers van de media zijn vanaf 18.00 uur welkom op het Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad.

24 aug 01 13:19

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmaking kabinetsstandpunt tracé Hanzelijn '
Lees ook