Bekendmaking kandidatenlijst en verkiezingsprogramma Piratenpartij


DEN HAAG, 20120710 -- Op donderdag 12 juli 2012 zal de Piratenpartij haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bekend maken. De persconferentie wordt gehouden in café Leopold, Plein 17, 2511 CS te 's-Gravenhage. Aanvang 11:15 uur, zaal open om 11:00.

Het is tijd om met gepaste trots de kandidatenlijst van de Piratenpartij voor de Tweede Kamer te presenteren. Iedereen op deze lijst is ruimschoots in staat is om onze visie tot uiting te brengen en het debat aan te gaan. De kandidatenlijst zal gepresenteerd worden in café Leopold en enkele kandidaten zullen hierbij aanwezig zijn om de pers te woord te staan.

De Piratenpartij werkt in het nieuwe verkiezingsprogramma haar visie uit op steeds meer aspecten van de samenleving. Het partijprogramma is in constante ontwikkeling; de huidige versie zal verder verfijnd worden aan de hand van de feedback en suggesties in het LiquidFeedback systeem, dat we gebruiken om tot politieke meningsvorming en besluitvorming te komen. Dit leidt tot veel meer betrokkenheid van leden en tot directe democratie binnen de partij. Dat proces gaat ook na de verkiezingen door: LiquidFeedback zal mede gebruikt worden om tot politieke meningsvorming en besluitvorming te komen. Democratie betekent bij de Piratenpartij veel meer dan één keer per vier jaar een hokje roodkleuren!

Over Piratenpartij Nederland --    
De Piratenpartij (https://www.piratenpartij.nl/) is een in 2006 opgerichte politieke partij die wereldwijd streeft naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties. De Piratenpartij streeft binnen deze context naar een open samenleving waarin het bevorderen en delen van innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs centraal staan. De Piratenpartij is aangesloten bij de Pirate Parties International (PPI). Deze in Brussel gevestigde non-gouvernementele organisatie (NGO) heeft als doel de ruim zestig nationale Piratenpartijen te ondersteunen.


Deel: ' Bekendmaking kandidatenlijst en verkiezingsprogramma Piratenpartij '
Lees ook