Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking kapvergunning

voor het kappen van 4 Acer pseudoplatanus en 2 Populus canadensis Robusta aan de Wingerd/Meidoornveld in verband met de herinrichting van het gebied.

De genoemde bomen zijn gezien hun conditie, leeftijd, soort en/of de standplaats niet te handhaven en/of te verplanten.

Op grond van artikel 5 van de Kapverordening leggen wij de gemeente Capelle aan den IJssel een
herplantplicht op van drie Tilia cordata Böhlje in verband met de handhaving van het natuur-, landschaps- en stadsschoon. Een en ander met inachtneming van plantsoen- en civieltechnische mogelijkheden.

De betreffende kapvergunning en rooitekening liggen vanaf heden ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel. Nadere informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer (010) 2848 631.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na verzending van deze beschikking.

Deel: ' Bekendmaking kapvergunning gemeente Capelle aan den IJssel '
Lees ook