Gemeente Stadskanaal

05-06-2002

Bekendmaking Liggeldverordening 2002

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad op 27 mei 2002 de Liggeldverordening Spoordok Musselkanaal heeft vastgesteld. Deze belastingverordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking en ligt kosteloos ter inzage in het publieksbureau van het gemeentehuis. Wij kunnen u op verzoek een afschrift van de belastingverordening verstrekken.

Deel: ' Bekendmaking Liggeldverordening 2002 Stadskanaal '
Lees ook