Gemeente Nijmegen


Bekendmaking Milieu-uitvoeringsprogramma 1999

Op 17 maart 1999 heeft de gemeenteraad het Milieu-uitvoeringsprogramma 1999 vastgesteld. Dit programma beschrijft de gemeentelijke milieuactiviteiten, die gepland staan voor 1999. Dan gaat het met name om vernieuwende beleidsontwikkelingen en niet om de standaard-milieutaken van de gemeente. Het Milieu-uitvoeringsprogramma 1999 beschrijft in totaal zo'n 60 projecten, verdeeld over uiteenlopende onderwerpen. Een deel van de projecten gaat over beleidsontwikkelingen die al zijn gestart, zoals duurzaam waterbeheer en drinkwaterbesparing. Daarnaast gaat het ook om nieuwe projecten, zoals het ontwikkelen van beleid op het gebied van geluid en milieukwaliteit in de leefomgeving.
Exemplaren van het Milieu-uitvoeringsprogramma 1999 kunt u vanaf 7 april gratis bestellen of afhalen bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis of bij dhr. J. van de Pas, afdeling Milieu (gebouw Metterswane, Stationsplein 13, kamer 10.14, tel. 3299439)

Deel: ' Bekendmaking Milieu-uitvoeringsprogramma Nijmegen '
Lees ook