Ingezonden persbericht


Published: 08:00 CEST 26-08-2010 /Thomson Reuters /Source: Delta Lloyd Groep /XAMS: TICKER DL /ISIN: NL0009294552

Bekendmaking omruilverhouding stockdividend Delta Lloyd

Persbericht

Amsterdam, 26 augustus 2010

Onder verwijzing naar het persbericht van 5 augustus 2010 inzake de vaststelling en betaalbaarstelling van het interimdividend over het boekjaar 2010 maakt Delta Lloyd Groep bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op twee nieuwe gewone aandelen (met een nominale waarde van 0,20 elk) is vastgesteld op 69.

Gebaseerd op de gewogen gemiddelde genoteerde slotkoers van het aandeel Delta Lloyd op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ("Euronext") in de vijf aaneensluitende handelsdagen van 19 augustus 2010 tot en met 25 augustus 2010 van circa 13,80 vertegenwoordiggt 2/69e deel van een gewoon aandeel een waarde van 0,40 hetgeen ggelijk is aan de waarde van het contante dividend van 0,40.

Circa 18,6% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 81,4% ontvangt het dividend in contanten. In verband hiermee zullen 891.858 gewone aandelen als stockdividend worden uitgegeven. Voor de uit te geven gewone aandelen zal bij Euronext een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 sub e van de Wet op het financieel toezicht.

Betaalbaarstelling van het dividend en levering van de aandelen zal plaatsvinden op 2 september 2010.

Over Delta Lloyd Groep

Delta Lloyd Groep is een financile dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en fondsbeheer, evenals bancaire producten en diensten, met als voornaamste markten Nederland en Belgi. In Nederland is Delta Lloyd Groep vooral actief onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. In Belgi opereert de Delta Lloyd Groep met name onder de merknaam Delta Lloyd.

Deel: ' Bekendmaking omruilverhouding stockdividend Delta Lloyd '
Lees ook