STUURGR EXP VOLKSHUISVESTING

Bekendmaking voorbeeldplannen herontwikkeling

EMBARGO tot 24 september 1999 15.00 uur

23 september 1999

VORMGEVINGSKWALITEIT IN DE NAOORLOGSE HERONTWIKKELINGSWIJK

24 september 1999
Bekendmaking Voorbeeldplannen vormgeving naoorlogse herontwikkelingswijken in het
Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam

Op vrijdag 24 september maken het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting bekend welke plannen de voorbeeldstatus ontvangen in het programma Voorbeeldplannen vormgeving naoorlogse herontwikkelingswijken.

In de architectuurnota van 1996 formuleerden vier ministeries de gezamenlijke uitgangspunten voor het architectuurbeleid 1997-2000. De herontwikkeling van naoorlogse wijken kreeg in deze nota de nodige aandacht. De ministeries namen zich voor een voorbeeldprogramma op te zetten ter stimulering van de vormgevingskwaliteit in de naoorlogse herontwikkelingswijk. Voortvloeiend uit dit voornemen heeft het Directoraat Generaal Volkshuisvesting (Ministerie van VROM) de SEV gevraagd om gezamenlijke het programma 'Voorbeeldplannen vormgeving naoorlogse herontwikkelingswijken' op te starten.

Afgelopen voorjaar heeft de SEV corporaties, institutionele beleggers, gemeenten, projectontwikkelaars en architectenbureaus uitgenodigd plannen in te dienen voor dit programma. Het betreft herontwikkelingsplannen waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar architectonische en stedebouwkundige ontwerpkwaliteit. De wervende vormgeving in de voorbeeldplannen dient als inspiratiebron en als stimulans voor anderen om vormgevingskwaliteit mee te nemen in de veranderplannen voor naoorlogse wijken.

Op de sluitingsdatum 1 juli jongsleden waren 26 plannen ingediend. De beoordelingscommissie, bestaande uit de prof. ir. J. Brouwer (BNA), ir. D. Appelman (bnSP), ir P.M.C. van der Grinten (gemeente Breda) en ir. R.J.A. Renshoff (Van Wijnen Projectontwikkeling West BV), heeft zeven plannen geselecteerd. De drie hoofdcriteria waarop de beoordeling plaatsvond waren:
. kwaliteit van de stedebouwkundige en/of architectonische ingreep; . relatie tussen visie/strategie en de vormgeving; . realiteitswaarde van het plan.

De SEV zal deze plannen het komende jaar ondersteunen en de opgedane kennis uit deze projecten uitdragen.

De zeven geselecteerde plannen zijn:

Plaats: Papendrecht
Wijk: Kraaihoek-Noord
Plan: Veerweg
Voorbeeldfunctie:combinatie architectuur en het bouwen in hoge dichtheid

Plaats: Terneuzen
Wijk: Triniteit
Plan: 'Hart van Triniteit'
Voorbeeldfunctie:de vormgeving van 'verdunning'

Plaats: Hoogvliet
Wijk: Zalmplaat
Plan: Dura-Coignetgebied
Voorbeeldfunctie:de prominente kwaliteit van groen en water

Plaats: Rotterdam
Wijk: Zuidwijk
Plan: De Horsten Nieuwe Stijl
Voorbeeldfunctie: architectuur binnen de totaalaanpak en het respect voor de oorspronkelijke stedebouwkundige architectuur

Plaats: Amsterdam
Wijk: Bijlmermeer
Plan: Bijlmer Bebo's, Pionwoningen, passtukken Gerenstein Voorbeeldfunctie:met durf goede architectuur in problematisch stedelijk gebied

Plaats: Hoogeveen
Wijk: Wolfsbos
Plan: De Fazant
Voorbeeldfunctie:met beperkte ingrepen veel resultaat binnen een grondig planproces

Plaats: Amsterdam
Wijk: Geuzenveld-Slotermeer
Plan: Kleine U (U2), Grote U (U3)
Voorbeeldfunctie:goede invulling ontwerpopgave binnen de totaalvisie op de aanpak van de Westelijke Tuinsteden

Deel: ' Bekendmaking plannen naoorlogse herontwikkelingswijken '
Lees ook