Ingezonden persbericht


31/07/2001

BEKENDMAKING PRIJS OPENBAAR BOD OP
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ BEURSHAVE DOOR FORTIS
BANK

In vervolg op het persbericht van 27 juni 2001
deelt Fortis Bank (Nederland) N.V. ("Fortis
Bank") mede dat de liquidatie van de
portefeuille van Beleggingsmaatschappij
Beurshave N.V. ("Beurshave") op 25 juli 2001 is
afgerond.

De Prijs zoals gedefinieerd in het
biedingsbericht d.d. 29 mei 2001
("Biedingsbericht") bedraagt EUR 15,2461. Op 2
augustus 2001 zal voor ieder aangemeld en
geleverd gewoon aandeel A in Beurshave de Prijs
worden betaald, een en ander conform de in het
Biedingsbericht vervatte voorwaarden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmaking prijs openbaar bod beleggingsmaatschappij '
Lees ook