Gemeente Rijswijk

Bekendmaking van Raadsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen het volgende mede.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 2 oktober 2001 besloten tot :

* Vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges.
De verordening treedt in werking met ingang van 5 oktober 2001.
* Wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Rijswijk 1999.
Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 12 oktober 2001.

* Vaststelling van de "Verordening subsidie Wet Inschakeling Werkzoekenden en vrijlating van inkomsten uit arbeid" en intrekking per 1 januari 2002 van de "Verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten uit arbeid".
De nieuwe verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Bovengenoemde besluiten zijn bekendgemaakt op 4 oktober 2001 door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij de sectie Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. De sectie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Deel: ' Bekendmaking Raadsbesluiten gemeente Rijswijk '
Lees ook