Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


PERSUITNODIGING (24-8-2001)

Op dinsdag 28 augustus zal de heer mr. J.J. Fokkens, voorzitter van de Evaluatiecommissie Stad & Milieu de resultaten van de Tussenevaluatie Stad & Milieu overhandigen aan de directeur-generaal Milieubeheer ir. J. van de Vlist van het ministerie van VROM.

Het project Stad & Milieu is bedoeld om ervaring op te doen met eennieuwe en integrale aanpak, gericht op het verbeteren van het woon- enleefklimaat in concrete gebieden. 24 Gemeenten doen mee aan het project. De Evaluatiecommissie Stad & Milieu zal eind 2004 de Eindevaluatie bekendmaken.

De pers wordt uitgenodigd bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. Deze zal plaatsvinden in zaal B530 op dinsdag 28 augustus om 11.30 uur in het ministerie van VROM.

Voor meer informatie kunt u bellen met Marja van
Paassen,persvoorlichting VROM,
070 - 339 39 86.
(bron: http://www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=5076)


Deel: ' Bekendmaking resultaten evaluatiecommissie Stad & Milieu '
Lees ook