Gemeente Alphen aan den Rijn


Bekendmaking

Tijdelijke referendumwet (Twr)

De gemeenteraad heeft op 18 juli 2002 het volgende besluit genomen die valt onder de Tijdelijke referendumwet:

Besluit vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften

Inzien stukken
Het raadsbesluit ligt voor iedereen vanaf 31 juli 2002 ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum. U kunt daar terecht van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur. Ieder kan op verzoek een afschrift verkrijgen van dit besluit, tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

Procedure
Tijdens de periode van tervisielegging van 31 juli 2002 tot en met 21 augustus 2002 (3 weken) kan door degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, bij burgemeester en wethouders een inleidend verzoek worden gedaan voor het houden van een referendum met betrekking tot dit besluit. Tijdens de kantooruren, maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur kan door de kiesgerechtigde persoonlijk het inleidend verzoek worden ingediend bij de Afdeling Burgerzaken (de heer A. Reeskamp, telefoon 0172-481275). Na afloop van deze periode zal zonodig per besluit worden bepaald of de kiesdrempel is gehaald. Als de kiesdrempel niet is gehaald treedt de verordening in werking. Als de kiesdrempel wel is gehaald kan een definitief verzoek worden gedaan om een raadgevend referendum te houden.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 30 juli 2002 laatste wijziging

Deel: ' Bekendmaking Tijdelijke referendumwet (Twr) Alphen '
Lees ook