Betuweroute Internet site

Bekendmaking verkeershinder A15
7 Augustus 2001

Deze bekendmaking valt binnen het op 6 april 2001 namens de Minister van Verkeer en Waterstaat
genomen Verkeersbesluit, met kenmerk 2001/594, inzake tijdelijke verkeersmaatregelen en tijdelijke
afsluitingen van op- en afritten op meerdere gedeelten van de Rijksweg A15 tussen km 101.430
(Gorinchem) en km 165.157 (Bemmel), alsmede gedeelten van de Rijksweg A2 nabij knooppunt Deil,
Rijksweg A50 nabij knooppunt Valburg en de weg A325 nabij knooppunt Ressen.


Deel: ' Bekendmaking verkeershinder A15 '
Lees ook