Gemeente Capelle a/d IJsselBEKENDMAKING

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij nadere regels heeft vastgesteld betreffende geluidsnormen tijdens de Koninginnedagviering op zaterdag 29 april 2000 in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Dit besluit houdt in:

- geen normstelling voor wat betreft geluid door middel van elektronische versterking te laten gelden van s morgens 10.00 uur tot
s middags 18.00 uur;


- op 1e aanzegging van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren dient in het belang van de openbare orde het geluidsniveau onmiddellijk teruggedraaid te worden;


- na 18.00 uur gelden (voor alle locaties met uitzondering van het evenemententerrein) de
geluidsnormen zoals hieronder staan aangegeven:
Het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q. versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 55 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 19.00 uur; 50 dB(A): in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 45 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.


- na 18.00 uur gelden voor het evenemententerrein de normen zoals hieronder staan aangegeven:

Het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q. versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 75 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 23.00 uur; 65 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Voor alle evenementen op Koninginnedag in de gemeente Capelle aan den IJssel geldt overigens dat hiervoor een vergunning vereist is;

Inzage van de stukken
Deze bekendmaking geeft de zakelijke inhoud weer van het besluit.
Het volledige besluit en de overige stukken liggen vanaf heden ter inzage in de hal van het
gemeentehuis, Rivierweg 111, op werkdagen van 08.00 - 19.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Handhaving en Vergunningen
van de Gemeente Capelle aan den IJssel, telefoon 010 - 2848 663.

Deel: ' Bekendmaking viering Koninginnedag Capelle aan den IJssel '
Lees ook