Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 13 (31 maart 1999)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den
IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN EN MELDINGEN
(artikel 41 Woningwet)

Balearen 26, dakkapel aanbrengen.
Narvikpad 6, dakkapel aanbrengen.
Merijntje Gijzenburg 4, keukenraam aanbrengen. Couperinstraat 15, dakkapel aanbrengen.
Merellaan 207 en 209, doorlopende dakkapel aanbrengen. Rivium Promenade, vier bedrijfsgebouwen en bijbehorende parkeergarages bouwen.
Brahmsstraat 137, dakkapel aanbrengen.
Sint Laurensbaai 26, dakkapel aanbrengen.
Verdistraat 4 t/m 7, woonkamers uitbreiden.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Jan van Kanrede 9, berging plaatsen.
02. Merellaan 453, tuinberging plaatsen.
03. Couperinstraat 15, dakkapel aanbrengen.
04. Brahmsstraat 137, dakkapel aanbrengen.
05. Verdistraat 4,5,6 en 7, woonkamers uitbreiden.

Aan de bij 01 en 02 genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 03, 04 en 05 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 1 april 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN.
RECLAMEVERGUNNING.

Verzenddatum 19 maart 1999:
Oppland 23, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding). Breedspoor 104, woonkamer uitbreiden.
Bachstraat 169, dakkapellen aanbrengen.
Paradijssel bouwnummer 488, blokhut plaatsen, (toegekende melding).

Mient 12c, reclame plaatsen (reclamevergunning).

Verzenddatum 22 maart 1999:
Nijverheidsstraat 46, woonhuis bouwen.
F. Huijckburg 33, dakkapel aanbrengen.
Bermweg 146, uitbouw uitbreiden.
Minoes Erf 45, woonhuis hoger optrekken.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

Kapvergunning(en)
Kapvergunningen zijn verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van:

Aleoeten (achterzijde)

- 2 st. Kastanje (Aesculus hippocastanum Baumannii) i.v.m. ernstige inrotting. Herplant andere soort.

- 1 st. Els (Alnus spaethii) i.v.m. dunning. Geen herplant.
- 1 st. Iep (Ulmus glabra Exoniensis) i.v.m. ernstige kroonsterfte. Geen herplant.

Anna Kareninaerf (huis 1/11)

- 1 st. Schijnacacia (Robinia pseudoacacia Semperflorens) i.v.m. schaduwoverlast. Herplantplicht andere soort.

Bermweg t.h.v. huis 128

- 2 st. Es (Fraxinus excelsior Westhoffs Glorie) i.v.m. schaduwoverlast en het vrijzagen van de dakgoot. Geen herplant.

Buitenhof (t.h.v. nr 20)

- 3 st. Italiaanse Populier (Populus nigra Italica) i.v.m. ontwrichten brugleuning. Het betreft verwijdering van een illegale aanplant. Geen herplant.

Da Costasingel

- 3 st. Populier (Populus canadensis) i.v.m. ernstige beschadiging van de wortels als gevolg van graafwerkzaamheden. Mogelijk herplant met andere soort, afhankelijk van ontwikkeling Middelwatering-West.

Doelen (achterz. huis 1/13)

- 1 st. Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) i.v.m. schaduwoverlast. Geen herplant.

Goudenregenstraat (kerkzijde)

- 1 st. Treurwilg (Salix alba Tristis)
- 1 st. Italiaanse populier (Populus nigra Italica)
- 2 st. Els (Alnus cordata) i.v.m. aantasting oesterzwam, ernstige inrotting, en als gevolg van zware mechanische beschadiging.

Goudenregenstraat (Vijver)

- 3 st. Italiaanse Populier (Populus nigra Italica) i.v.m. inrotting stam en oesterzwamaantasting.

- 1 st. Grauwe Abeel (Populus canescens) i.v.m. vraatschade Populierenboktor.

- 1 st. Els (Alnus cordata) i.v.m. ernstige inrotting stam.

Hilde-erf (achter huis 52)

- 1 st. Grauwe Abeel (Populus canescens) i.v.m. klachten bewoners. Geen herplant.

Kievitlaan (t.h.v. nr 93)

- 1 st. Wilg (Salix alba) i.v.m. watermerkziekte.
- 1 st. Els (Alnus glutinosa) i.v.m. aantasting door Wilgenhoutrups. Herplant met nieuwe Elzen.

Groenedijk

- 1 st. Grauwe Abeel (Populus canescens Witte van Haamstede) i.v.m. stamscheuring en inrotting van de steunwortels. Geen herplant.

Rodinrade t.h.v. huis 24

- 2 st. Schijnacacia (Robinia pseudoacacia Bessoniana) i.v.m. schaduwoverlast, opdrukken bestrating door wortels. Herplant andere soort.

Rubenssingel t.h.v. nr 20

- 4 st. Populier (Populus euramericana Robusta) i.v.m schaduwoverlast.

Savanne

- 1 st. Els (Alnus cordata)

- 1 st. Esdoorn (Acer platanoides Meeyering)
- 1 st. Veldesdoorn (Acer campestre) i.v.m. klachten over schaduwoverlast. Geen herplant.

De genoemde bomen zijn gezien hun conditie, leeftijd, soort en de standplaats niet te handhaven en/of te verplanten.

Met deze vergunning leggen wij op een aantal locaties een herplantplicht op in verband met de handhaving van het natuur-, landschaps- en stadsschoon. Zie hiervoor het gestelde in de gemeentelijke Kapverordening, artikel 7. Een en ander met inachtneming van plantsoen- en civieltechnische (on-)mogelijkheden volgens de inrichtingsvoorstellen 237-02-03 en 237-02-06.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van deze beschikking. Daarom zal genoemde beplanting niet gerooid worden vóór 12 mei 1999.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de genoemde reclamevergunning en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het
Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmaking week 13 Capelle a/d IJssel '
Lees ook