Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 18 (5 mei 1999)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den
IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN EN MELDINGEN
(artikel 41 Woningwet)

Rogaland 18, dakkapel aanbrengen.
Geuldal 2, dakkapel aanbrengen.
Binnenhof 22, blokhut plaatsen ter vervanging van een berging. Nederwaard 6, dakkapel aanbrengen.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Bas de Blokrede 12, schuurtje plaatsen.
02. Moezeldal 25, tuinhuisje (ver)plaatsen.
03. Nederwaard 6, tuinhuisje plaatsen.
04. Librije 5, tuinhuisje plaatsen.

Aan deze meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 6 mei 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

In verband met de collectieve sluiting van het gemeentehuis in de week van 10 tot en met 14 mei 1999 liggen deze aanvragen ter inzage tot 27 mei 1999.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN, RECLAMEVERGUNNING

Verzenddatum 23 april 1999:
Spoorlaan 19, blokhut plaatsen, (melding van een bouwvoornemen). Barbizonlaan 1, lichtreclame aanbrengen, (reclamevergunning). Chopinstraat 79, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 145, dakkapel aanbrengen.
Wijnkoopsbaai 32, garage bouwen en woning uitbreiden.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmaking week 18 Capelle a/d IJssel '
Lees ook