Gemeente Stadskanaal

Bekendmaking wijziging belastingverordening 2001
4 oktober 2001
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad op 24 september 2001 de tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2001" heeft gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de onderdelen "reisdocumenten" en "gehandicaptenparkeerkaart" en gaat in op 1 oktober 2001. De wijzigingsverordening treedt in werking op de vijfde dag na de datum van bekendmaking en ligt kosteloos ter inzage in het publieksbureau van het gemeentehuis. Wij kunnen u op verzoek een afschrift van de belastingverordening verstrekken.

Deel: ' Bekendmaking wijziging belastingverordening 2001 '
Lees ook