European Commission

IP/03/438

Brussel, 26 maart 2003

Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven: Anna Diamantopoulou zal de winnaars bekendmaken van de Europese prijzen voor uitmuntende prestaties op de gebieden levenslang leren, diversiteit en gelijkheid van vrouwen en mannen

Anna Diamantopoulou, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, zal morgen de winnaars bekendmaken van een wedstrijd in de hele EU om bedrijven te vinden die bijzondere prestaties hebben geleverd op de terreinen levenslang leren, diversiteit en gelijkheid van vrouwen en mannen. De Europese Commissie maakt vandaag de namen bekend van de 11 organisaties die op de shortlists voor deze prijzen staan. Anna Diamantopoulou en de vooraanstaande zakenman Per Gyllenhammar, voorzitter van de jury, zullen de winnaars op elk van de drie terreinen bekendmaken tijdens een ceremonie in Brussel morgenavond, 27 maart.

Anna Diamantopoulou verklaarde bij de bekendmaking van de genomineerden: "Het doel van deze onderscheidingen is de aandacht te vestigen op goede praktijken op de terreinen levenslang leren, diversiteit en gelijkheid van vrouwen en mannen, en de verspreiding daarvan te bevorderen; deze drie factoren spelen een essentiële rol in het streven van de EU naar meer banen van betere kwaliteit en met hoge productiviteit".

Meer dan 1.000 organisaties van allerlei soorten en uit alle 15 EU-lidstaten hebben deelgenomen aan deze wedstrijd. Alle deelnemende organisaties hebben een gedetailleerde vragenlijst ingevuld over hun praktijken op de terreinen levenslang leren, diversiteit en gelijkheid van vrouwen en mannen. Bovendien hebben alle deelnemende organisaties een schriftelijke steekproefenquête verricht onder hun personeel, waaraan in totaal 100.000 werknemers hebben deelgenomen.

Voor elk van de drie terreinen heeft een groep van deskundigen de finalisten voor de prijzen geselecteerd. De eerste schifting vond plaats op nationaal niveau, waar groepen van nationale onderzoekspartners een "company of excellence" aanwezen voor elk van de drie categorieën. Uit deze pool van 15 nationale winners per categorie heeft de groep van deskundigen de 11 bedrijven geselecteerd die nu op de shortlists staan. Een jury onder voorzitterschap van dhr. Per Gyllenhammar, voorzitter van de raad van bestuur van Aviva (UK), voormalig executive chairman van Volvo (Zweden) en oprichter van de European Round Table of Industrialists, zal de winnaars selecteren. Ook zal er een Top 100 van goede bedrijven om voor te werken in de Europese Unie worden bekendgemaakt.

De finalisten zijn:
Levenslang leren:


* Botkyrkabyggen (Botkyrka gemeentelijke huisvestingsdienst), Zweden, met 113 werknemers.

* Hannes Snellman, Finland, een advocatenkantoor met 169 werknemers.
* Interior Services, UK, een bouw- en renovatiebedrijf met 471 werknemers.

* Volvo CarsBelgië, een autoproducent met 4.040 werknemers.
Diversiteit:

* Ford Werke, Duitsland, een autoproducent met 28.933 werknemers.
* Grundfos, Denmark, een fabrikant van waterpompen met 4.560 werknemers.

* Intel-Ireland, een producent van halfgeleiders met 3.306 werknemers.

Gelijkhied van vrouwen en mannen:

* Eli Lilly, België, een farmaceutisch bedrijf met 227 werknemers.
* Esy Oy, Finland, een IT-onderneming met 149 werknemers.
* Sara Lee, Nederland, een voedselverwerkend bedrijf met 3.200 werknemers.

* Schering AG, Duitsland, een farmaceutisch bedrijf met 7,822 werknemers.

Achtergrond

Dit initiatief is een reactie op drie verzoeken aan de Europese Commissie om bewustmakingsacties te lanceren op de betreffende terreinen:

* De Europese Raad van Lissabon van maart 2000, die de Commissie heeft verzocht een Europese prijs in te voeren voor bijzonder vooruitstrevende bedrijven, om meer prioriteit te geven aan levenslang leren als een basiscomponent van het Europese sociale model;

* De Communautaire Raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen, die gericht is op het bevorderen van gelijkheid;
* Het Communautaire actieprogramma ter bestrijding van discriminatie, dat gericht is op het bevorderen van maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie op grond van ras, etnische achtergrond, godsdienst of overtuiging, handicaps, leeftijd of seksuele oriëntatie.

Zie ook

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/eu100best.htm

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dominique Bé, Europese Commissie, DG Werkgelegenheid en Sociale Zaken:

dominique.be@cec.eu.int

Deel: ' Bekendmaking winnaars Europese prijzen voor levenslang leren, divers.. '
Lees ook