Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-035
DATUM: 11 maart 1999

Uitkomsten Kiekendieftrofee

Op 28 februari jongstleden sloot de inzendingstermijn voor de Kiekendieftrofee. De Kiekendieftrofee is een beloning voor degenen die het initiatief nemen om het wonen in Flevoland net dat beetje meer te geven. De prijs bestaat uit een trofee en uit een geldbedrag. Er zijn in totaal 51 inzendingen ontvangen. De inzendingen zijn heel verschillend van aard. Op dinsdagmiddag 27 april aanstaande zal de uitreiking van de Kiekendieftrofee plaatsvinden om 15.00 uur op het provinciehuis. De 51 reacties waren allen heel verschillend van aard. Bij de een gaat het om de inrichting van de woonomgeving, bij de ander meer om het contact tussen mensen. De ene uitwerking bevat een geheel uitgewerkt idee met een bedrijfsplan, een andere inzending betreft een idee dat nog verder uitgewerkt moet worden. De reacties kwamen uit de hele provincie. De gemeente Almere spande de kroon met 28 reacties, gevolgd door Lelystad en Noordoostpolder met ieder 8 inzendingen, hierna kwam de gemeente Dronten met 4 reacties, gevolgd door Urk met 2 inzendingen en uit de gemeente Zeewolde is 1 inzending gekomen. De jury buigt zich nu over de 51 inzendingen, zodat de winnaars van de Kiekendieftrofee op 27 april bekend zullen zijn.

Deel: ' Bekendmaking winnaars van Kiekendieftrofee Flevoland '
Lees ook