Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

27-01-2003
Wet milieubehee

Burgemeester en wethouders van Alphen - Chaam maken bekend, dat op grond van:


- artikel 8.40 Wet milieubeheer en het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer een melding gedaan is van het van toepassing worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting door Bouwbedrijf Horevoorts V.O.F., Looiersweg 2 te Alphen voor een inrichting aan Looiersweg 2 te Alphen;
- artikel 8.40 Wet milieubeheer en het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer een melding gedaan is van het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij door H.P.M. van Kaam, Boslust 18 te Alphen voor een inrichting aan Boslust 20 te Alphen;

- artikel 8.40 Wet milieubeheer en het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer een melding gedaan is van het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij door P.W. van Riel, Hondsdonkseweg 1 te Chaam voor een inrichting aan Hondsdonkseweg 1 te Chaam.

De meldingen met bijlagen liggen vanaf 31 januari 2003 gedurende vier weken ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentekantoor te Alphen, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. Indien U onmogelijk in de gelegenheid bent zich gedurende deze uren vrij te maken, kan na telefonische afspraak (tel: 013-5086656) een alterna-tief tijdstip worden bepaald.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen B&W Alphen Chaam '
Lees ook