Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 2 (13 januari 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN (artikel 41 Woningwet) Bermweg 148, bovenverdieping uitbreiden.
Wijnkoopsbaai 37, dakkapel aanbrengen.
Paltrokmolen 7, dakopbouw aanbrengen.
s-Gravenweg 130, woonhuis vergroten.
Vivaldistraat 45, dakkapel aanbrengen.
Stadsplein 61, entree uitbreiden.
Rivium Westlaan 142, parkeerdek bij kantoorgebouw bouwen.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN, SLOOPVERGUNNING Verzenddatum 15 december 1998:
Pr. Constantijnweg 2, twee afdelingen van IJsselland Ziekenhuis uitbreiden.
Barbizonlaan 87, kantoor bouwen.
Dubbelspoor 70, dakkapel aanbrengen.
Franckstraat 34, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding). Donizettistraat 101, dakkapel aanbrengen.
Schubertstraat 80, dakkapel aanbrengen.
Schelfhoutrade 2,5 en 7, dakkapellen aanbrengen. Maasdal 85, twee dakkapellen aanbrengen.
Beethovenlaan 16, tuinhuisje plaatsen, (toegekende melding). Vivaldistraat 29, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding). Snelrewaard 6, woonhuis uitbreiden, (toegekende melding). Schelfhoutrade 69, dakkapel aanbrengen.
Hebriden 33, dakkapel aanbrengen.
Bachstraat 72, dakkapel aanbrengen.
Verzenddatum 17 december 1998:
Van Maerlantpark 38, woonhuis uitbreiden, (toegekende melding). Verzenddatum 18 december 1998:
Dorpsstraat 3, serre en berging bouwen.
s-Gravenweg 368, tuincentrum vernieuwen en uitbreiden. Mendelssohnstraat 31, woonkamer uitbreiden.
Roerdomplaan 86, tijdelijk schoollokaal plaatsen. Goudenregenstraat 47, woonhuis uitbreiden.
Ringspoor 213, dakkapel aanbrengen.
Couperinstraat 8, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 84, dakkapellen aanbrengen.
Bermweg 139, woonhuis met schuur slopen, (sloopvergunning). IJsdans 37, dakkapellen aanbrengen.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

PROCEDURES: AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
01. Vivaldistraat 45, dakkapel aanbrengen.
02. Stadsplein 61, entree uitbreiden.
03. Wingerd 251/253, supermarkt (Kopak) vergroten. Aan de bij 01 en 02 genoemde aanvragen kan worden meegewerkt door vooruit te lopen op een toekomstig uitwerkingsplan. Aan de bij 03 genoemde aanvraag kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en vooruitlopend op een herziening van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 14 januari 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

BELASTINGVERORDENINGEN

In de gemeenteraad van 14 december 1998 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

nummer 114/b-I Verordening tot derde wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 1997;

nummer 114/b-II Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening reinigingsrechten 1996;

nummer 114/b-III Verordening tot zevende wijziging van de Verordening rioolrechten 1996;

nummer 114/b-IV Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening rioolrechten 1996 gebruikers;

nummer 114/b-V Verordening tot zevende wijziging van de Legesverordening 1996;

nummer 114/b-VI Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening marktgeld 1996;

nummer 114/b-VII Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening hondenbelasting 1996;

nummer 114/b-VIII Verordening tot intrekking van de Verordening brandweerrechten 1996;

Voormelde verordeningen treden in werking met ingang van donderdag 14 januari 1999. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 1999.

De verordeningen hebben betrekking op de voor 1999 vastgestelde belastingtarieven. De genoemde verordeningen liggen vanaf heden voor een ieder integraal ter inzage. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluiten.

De aanvragen om bouwvergunningen, de meldingen waarvoor een procedure vereist is en de belastingverordeningen liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen B&W Capelle aan den IJssel '
Lees ook