Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 51(22 december 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

's-Gravenpark 24, woonhuis uitbreiden.
Bilderdijkstraat 16, dakkapellen aanbrengen.
Heer Halewijnburg 50 en 52, woonkamers uitbreiden. Rietbaan, bedrijfspand bouwen.
Bernsteinstraat 56 tot en met 66, doorlopende dakkapel aanbrengen.

PROCEDURES: AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING EN MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

01. Ernst Barlachrade 43, houten berging plaatsen. 02. Posthoorn 24, berging bouwen
03. Bermweg 44, uitbouw aan achtergevel bouwen 04. Ceramstraat 12, woonhuis aan zijkant uitbouwen. 05. Rietbaan, bedrijfspand bouwen voor Wattel en van Oord B.V. 06. Houtsnede 25, garage veranderen.
07. Bernsteinstraat 56 tot en met 66, doorlopende dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01 tot en met 04 genoemde meldingen van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 05, 06 en 07 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan.
In verband met de aangegeven procedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van maandag 3 januari 2000, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, SLOOPVERGUNNING, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN DE RECLAMEVERGUNNING

Verzenddatum 8 december 1999:
Schönberglaan 5, dakkapel aanbrengen.

Verzenddatum 9 december 1999:
Paganinistraat 42, aanbouw bouwen (toegekende melding). Couperinstraat 3, en 37, dakkapel aanbrengen. Paganinistraat 102, twee dakkapellen aanbrengen. Bernsteinstraat 110, twee dakkapellen aanbrengen. Dubbelspoor 98, twee dakkapellen aanbrengen.
Vondellaan 6, woonhuis uitbreiden (toegekende melding).

Verzenddatum 13 december 1999:
Groenedijk 33, clubhuis voor tennissport slopen (sloopvergunning).

Verzenddatum 15 december 1999:
Wingerd 253, lichtreclame aanbrengen.

Verzenddatum 17 december 1999:
Schelfhoutrade 78, dakkapel aanbrengen.
Arica 19. dakkapellen aanbrengen.
Arica 87, dakkapel aanbrengen en woning uitbreiden aan achtergevel.

Couperinstraat 33, dakkapel aanbrengen.
Merelhoven 104, woonkamer uitbreiden (toegekende melding). Paganinistraat 100, dakkapel aanbrengen.
Vreugdedans 57, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Rhijnspoor 209, kantoorgebouw bouwen.
Rondedans 22, uitbouwen woonkamer (toegekende melding). Frederik Hendrikstraat 8, dakopbouw aanbrengen. Willem Barentszstraat 1, cafetaria bouwen.
Griegstraat 20, dakkapel aanbrengen.
Mendelssohnstraat 18, plaatsen blokhut (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen gemeente Capelle week 51 '
Lees ook