Gemeente Ede

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Ede hebben op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet aan de volgende bedrijven vergunning verleend voor het schenken van alcoholhoudende drank:

- VOF Brasserie 't Onneke Stationsweg 6 Ede
- VOF Kuijkies Snackbar Willem Pijperlaan 10-12
De Burgemeester van Ede heeft op grond van artikel 2.3.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening Ede 2001 aan de volgende bedrijven vergunning verleend voor het exploiteren van een horecabedrijf:
- VOF Brasserie 't Onneke Stationsweg 6 Ede
- VOF Kuijkies Snackbar Willem Pijperlaan 10-12
Burgemeester en wethouders van Ede hebben aan het volgende bedrijf een gedoogbeschikking verleend voor het schenken van alcoholhoudende dranken:

- Nieuw Peking Parkweg 13 Ede

Voor meer informatie kunt u op afspraak terecht bij de Gemeente Ede, afdeling AJZ/Vergunningen, Raadhuisplein in Ede, tel. (0318) 68 08 61.

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de datum van bekendmaking schriftelijk tegen de vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede en de Drank- en Horecaverordening 1994 bezwaar indienen bij de burgemeester van Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de datum van bekendmaking tegen de vergunning bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE.Ede, 20 september 2001

Deel: ' Bekendmakingen gemeente Ede '
Lees ook