Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 29 (datum mededeling: 22 juli 1999)

Bouwvergunningen
Bestemmingsplannen
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/ aangevraagde bouw - en aanlegvergunningen
- Kamgras 7, vergroten woning.

- Kerkstraat 23a, uitbreiding winkel/berging.
- Melkpad 81, vergroten woning.

- Goyergracht Noord, sectie A, nr. 2040, aanleggen paardenbak van circa 20 bij 11 meter.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen


- Fazantenhof 12, vergroten berging en plaatsen dakkapel.
- Hasselaarlaan 15, vergroten schuur.

- Ploeglaan 78a, bouwen berg-bezinkbassin.

- Rietgors 45, vergroten carport.

- Watersnip 2, plaatsen buitenvolière.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,


3507 LA Utrecht.

De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: fl. 225,- voor burgers en fl.. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan


- Veldweg 34, bouwen berging.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 23 juli 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

In verband met de zomervakantie is het gemeentehuis vanaf 26 juli op maandag geopend van 09.00-12.00 uur en van 14.00
-16.00 uur.

Vanaf 6 september zijn wij op maandag weer geopend van 09.00-12.00 en van 14.00-20.00 uur.

Deel: ' Bekendmakingen gemeente Eemnes '
Lees ook