Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 19 mei 1999

Verkiezing Europese Parlement

Geen huisvuilinzameling op tweede pinksterdag

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Commissievergaderingen

Bestemmingsplannen

Kapvergunning

Algemeen

Verkiezing Europese Parlement

Oproepingskaarten verzonden
De oproepingskaarten voor de op 10 juni a.s. te houden verkiezing van de leden van het Europese Parlement zijn verzonden aan de op 28 april 1999 in de bevolkings- administratie van Eindhoven opgenomen kiesgerechtigde personen.
Vorenbedoelde personen, die nog niet in het bezit zijn van een oproepingskaart, kunnen zich hiervoor wenden tot de afdeling Burgerzaken in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven.

Uitoefening kiesrecht door personen die in dienstbetrekking zijn Iedere werkgever wordt eraan herinnerd:

- dat hij, volgens artikel J 10 van de Kieswet, verplicht is te zorgen dat iedere kiezer, die bij hem in dienstbetrekking is, de gelegenheid krijgt zijn stem uit te brengen, voor zover dit niet kan geschieden buiten de vastgestelde arbeidstijd en mits de kiezer daardoor niet meer dan twee uur verhinderd is zijn arbeid te verrichten;
- dat, volgens artikel Z 9 van de Kieswet, overtreding van bovenstaand voorschrift wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.


Geen huisvuilinzameling op tweede pinksterdag

Op tweede pinksterdag, maandag 24 mei, wordt er geen huisvuil opgehaald. De uitwijkdag is zaterdag 22 mei.
Inwoners van Eindhoven die normaal op maandag hun groenbak of vuilniszak buiten zetten, kunnen dat nu twee dagen eerder doen.

Omdat de vuilniswagen al vroeg begint met het ophalen van het huisvuil, moet de bak of de zak vóór 08.00 uur aan de straat staan.

Ook het oud papier wordt maandag niet opgehaald. Voor het oud papier

is er geen uitwijkdag, dus dat kan twee weken later weer buiten gezet worden.


Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

644/99 Bernardinopas 22, bouwen van een tuinhuisje 06.05.1999 914/99 Baarle Hertoglaan 43k, plaatsen van een dakkapel 07.05.1999 878/99 Hoefkestraat 70, bouwen van een schuurtje 06.05.1999 876/99 Jean Racinelaan 25, bouwen van een tuinhuisje 06.05.1999 877/99 Sint Trudoplein 3, verbouwen van een woning 06.05.1999 872/99 Cherbourglaan 67, uitbreiden van een garage 06.05.1999 871/99 Sprookjesbosch 42, bouwen van een tuinhuisje 06.05.1999 881/99 Godschalk Rosemondtstraat 11, verbouwen van een woning 06.05.1999
880/99 Grebbeberglaan 40, uitbreiden van een woning 06.05.1999 891/99 Pijlstaartpad 13, uitbreiden van een woning 06.05.1999 922/99 Beverloweg 2, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 10.05.1999
913/99 Baarle Hertoglaan 43j, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.05.1999
912/99 Baarle Hertoglaan 43h, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.05.1999
911/99 Baarle Hertoglaan 43g, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.05.1999
910/99 Baarle Hertoglaan 43f, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.05.1999
934/99 Verbernestraat 9, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 11.05.1999
925/99 Roodkapje 2, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 11.05.1999
926/99 Van Norenburgstraat 4, bouwen van een berging 11.05.1999 901/99 Opera 83, bouwen van een berging 07.05.1999 906/99 Pasteurlaan 66, bouwen van een tuinkamer 07.05.1999 907/99 Sustenpas 37, verbouwen dakraam van de zolder 07.05.1999 909/99 Beverloweg 38, bouwen van een dakkapel 07.05.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

224/98 Limburglaan 1, uitbreiden van een showroom/ rijwielhandel 11.05.1999
1274/98 Bokt 9, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.05.1999 1558/98 Floralaan West 131, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.05.1999
2186/98 Ranonkelstraat 36, verbouwen van een berging 11.05.1999 2215/98 III Blixembosch, Count Basiegracht, kavel 522, bouwen van een woning 10.05.1999
2275/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 552, bouwen van een woning 06.05.1999
2365/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 549, bouwen van een woning 07.05.1999
18/99 Brugmanstraat 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.05.1999
122/99 Tarwelaan 58, uitbreiden van een fitness studio 11.05.1999 141/99 Rozemarijnstraat 27a, uitbreiden van een woning, het bouwen van een berging en het plaatsen van een erfafscheiding 07.05.1999 217/99 DAF-terrein, bouwen van een kantoorgebouw 06.05.1999 220/99 Dr Cuyperslaan 140, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.05.1999
239/99 III Blixembosch, Opera, kavel 572, bouwen van een woning 06.05.1999
373/99 Goudrenetstraat 41, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 07.05.1999
388/99 Marie Curielaan 9, verbouwen en uitbreiden van een woning en een garage 11.05.1999
457/99 Donk 30, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.05.1999 484/99 Bergeraclaan 41, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.05.1999
494/99 Witbogt, kavel 169, bouwen van een kantoor met productieruimte 07.05.1999
502/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 542, bouwen van een woning 07.05.1999
523/99 Matterhorn 48, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 06.05.1999
522/99 Johannes van Eindhovenstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.05.1999
588/99 Radboud 18, uitbreiden van een woning 06.05.1999 612/99 Jan Palachstraat 18, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 10.05.1999
832/99 Tarwelaan 62 t/m 68, verbouwen en uitbreiden van winkelpanden 27.04.1999
890/99 Roeklaan 1a, uitbreiden terrasafscheiding eerste verdieping 06.05.1999
887/99 Bronziet 10, plaatsen van een dakkapel en een dakraam in het achtergeveldakvlak 06.05.1999
886/99 Alblasstraat 37, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 06.05.1999
885/99 Pieter Aertsenstraat 8, uitbreiden van een woning 06.05.1999 883/99 Robijnring 58, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 06.05.1999
882/99 Westenbergstraat 27, uitbreiden van een woning 06.05.1999 895/99 Gerard Bruningstraat 6, uitbreiden van een woning 06.05.1999 894/99 Mecklenburgstraat 67, verbouwen van een mast met lichtreclames 06.05.1999
873/99 Champagnehof 16, uitbreiden van een woning 06.05.1999 874/99 Generaal Van Heutszlaan 14, uitbreiden van een woonhuis 06.05.1999
875/99 Pygmalionlaan 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.05.1999
918/99 Jan Sluytersweg 1, plaatsen van een stenen schutting en metalen hekwerk 10.05.1999
916/99 Fregatstraat 7, bouwen van een garage/berging 10.05.1999 1879/97 Mahatma Gandhilaan, gewijzigde bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een kantoorgebouw 06.05.1999 920/99 Olivierlaan 17, bouwen van een carport 10.05.1999 921/99 Hoppenkuil, bouwen van een trafostation 10.05.1999 933/99 Ravensdonk 19, plaatsen van een erfafscheiding 11.05.1999 898/99 Reiskameraad 54, uitbreiden van een woning 07.05.1999 899/99 Muzenlaan 58a, bouwen van een berging 07.05.1999 900/99 Ariadnelaan 21, bouwen van een garage 07.05.1999 904/99 Merellaan 17, verbouwen van een woonhuis 07.05.1999 905/99 Eendenven 4, bouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.05.1999
928/99 Agaat 35 t/m 41, verbouwen en uitbreiden van bergingen 11.05.1999
929/99 Siermanhof 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.05.1999 930/99 Pieter Stockmanslaan 41, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 11.05.1999
931/99 Lijmbeekstraat 186, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.05.1999
932/99 Lisztstraat, bouwen van 2 garageboxen 11.05.1999 908/99 Professor Holstlaan, bouwen van een tijdelijk kantoorgebouw 07.05.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL99/0046 Vestdijk 53, gebouwen 74, 75, 76 en 77, asbestverwijdering 06.05.1999
SL99/0047 Hudsonlaan 2-278, gedeeltelijk slopen balkonafscheiding 06.05.1999
SL99/0048 Bokt 9, slopen van een stal 07.05.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen
Van 20 mei 1999 tot en met 2 juni 1999 liggen bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- verbouwen en uitbreiden van een garage/berging/opslagruimte tot berging/atelierruimte, Sint Rochusstraat 28 (820/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- bouwen van een garage/berging, Sartrelaan 18 (1911/98);
- bouwen van een garage/berging, Sartrelaan 16 (1910/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.
- verbouwen en uitbreiden van een woning, Dordognelaan 126 (2054/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.
- uitbreiden semi-permanent 1-klassig schoolgebouw voor maximaal 5 jaar, Hettenheuvellaan 2a (453/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12.3.3., sub d, van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
- bouwen van een school voor vak- en beroepsonderwijs, Sterrenlaan 10 (2042/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- verbouwen en uitbreiden van een motorenhandel en bovenwoning, Boschdijk 1039 (1550/97);

- bouwen van een garage, Spoorstraat 7 (538/99);
- bouwen van een garage, Spoorstraat 5 (611/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Niet in behandeling genomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
622/99 Hectorlaan 16, bouwen van een tuinhuis 11.05.1999 662/99 Elzentlaan 43, plaatsen van een rolluik 11.05.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

643/98 Lage Zijde, bouwen van een magazijn met kantoor 07.05.1999 747/98 Wolvendijk 137, bouwen van een woning 07.05.1999 843/98 III Blixembosch, Benny Goodmanlaan, kavel 598, bouwen van een woning 07.05.1999
1924/98 Gerretsonlaan 1b, bouwen van een kinderdagverblijf 10.05.1999 2039/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 211, bouwen van een woning 07.05.1999
2210/98 hoek Vestdijk/Nieuwstraat, verbouwen van het Truscon- gebouw 07.05.1999
71/99 Demer 43-45, verbouwen van een winkelpui 07.05.1999 170/99 Demer 5, verbouwen van een winkelpand 07.05.1999 235/99 Ranonkelstraat 64, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.05.1999
246/99 Dr Berlagelaan 49, uitbreiden van een woning 07.05.1999 371/99 Hastelweg 214, verbouwen van een bedrijfspand door middel van het aanbrengen van een overheaddeur 07.05.1999
408/99 Turfveldenstraat 10, verbouwen kozijnen en deur in voorgevel 10.05.1999
521/99 Tacituslaan 19, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 07.05.1999
606/99 Generaal Marshallweg 110, uitbreiden van een woning 07.05.1999 787/99 Grebbeberglaan 7, uitbreiden van een woning 07.05.1999

Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

2333/98 Keizersgracht/Kerkstraat 44-46, verbouwen van een winkelpand tot amusementcenter 10.05.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

385/99 Ridderzaal 66, bouwen van een berging 10.05.1999 594/99 Azaleastraat 10, bouwen van een dakopbouw 11.05.1999 744/99 Agaat 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.05.1999

Verleende sloopvergunningen

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL98/0020 Stuiverstraat 8 t/m 88, slopen van woningen, bergingen en loods, inclusief gebouwrestanten 10.05.1999
SL99/0038 Bolognalaan 20, verwijderen van asbesthoudende afdek- platen van een garage 10.05.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Commissievergaderingen

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling vergadert op dinsdag 25 mei a.s. om 20.00 uur.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel uitwerking Gezondheidsbeleid en herijking taakstelling van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (programma Algemene Gezondheidszorg);

- voorstel uitwerking Gezondheidsbeleid en herijking taakstelling van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (programma Gezondheidsbevordering);
- voorstel tot het doen plaatsen van de stuw bij de Hooydonkse watermolen op de Rijksmonumentenlijst;

- voorstel over het project Techniek-dorado (begrotingswijziging);
- voorstel tot het verstrekken van een aanvullend krediet in verband met de financiële afwikkeling van het project De Witte Dame;
- voorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor basisonderwijs voor de schooljaren 2000/2001 - 2002/2003;
- voorstel tot nieuwbouw van het Cultureel Centrum de Effenaar (onder voorbehoud);

- voorstel tot het aanpassen van de Verordening Leerlingenvervoer (onder voorbehoud);

- voorstel over de monumentenzorg (onder voorbehoud). Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op woensdag 26 mei a.s. om 14.00 uur.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bokt-West (hoorzitting);

- voorstel tot het verkopen van gronden gelegen in het gebied Gijzenrooi;

- voorstel tot het vaststellen van een Telecommunicatieverordening gemeente Eindhoven;

- schade asfaltwegen (begrotingswijziging);
- voorstel tot het instemmen met het Masterplan De Kruidenbuurt (onder voorbehoud);

- vaststelling van randvoorwaarden en kaders bij verkoop van Oude Urkhovenseweg 2 en 4 (restaurant De Merckthoeve) aan de huurster. Secretaris: de heer A. de Clerck,
tel. 2382154.

De commissie voor sociale en economische zaken vergadert op woensdag 26 mei a.s. om 20.00 uur. De agenda vermeldt onder meer:
- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven;
- voorstel over de huidige en de toekomstige uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (onder voorbehoud);
- Arbeidsinpassing;

- toelichting op het duurzaamheidsaspect De Hurk. Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

De commissie voor grote stedenbeleid, volkshuisvesting en verkeer vergadert op donderdag 27 mei a.s. om 20.00 uur. De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel over subsidie herontwikkeling gebouw De Blauwe Engel, pand op de hoek Begijnenhof/Stratumseind nabij de Catharinakerk;
- voorstel tot het verhogen van de inkomsten uit het parkeren (onder voorbehoud).
Secretaris: de heer A. de Clerck,
tel. 2382154.

De commissie voor middelen, milieu en sport vergadert op maandag 31 mei a.s. om 14.00 uur.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het aankopen van een parkeerterrein aan de Willem Elsschotlaan/Theo Koomenlaan;

- wijzigen van de begroting in verband met tijdelijke uitbreiding van de formatie bij de afdeling Controlling DSO met 0,3 formatieplaats;
- voorstel tot het verstrekken van een aanvullend krediet in verband met de financiële afwikkeling van het project De Witte Dame;
- wijzigen van de begroting in verband met het verplaatsen van vier woonwagens van de Joost de Momperstraat naar de Brestlaan;
- voorstel om het bedrag dat het Rijk ter beschikking stelt ter compensatie van de afschaffing van de milieuleges, te bestemmen voor het milieu;

- voorstel tot het vaststellen van het Milieuwerkprogramma 1999 ingevolge de Wet Milieubeheer;

- voorstel tot het verlengen van de werkingsduur van het Ammoniakreductieplan gemeente Eindhoven;

- wijzigen van de begroting in verband met schade asfaltwegen;
- voorstel over fusie PNEM/MEGA Groep NV en EDON Groep;
- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzingingschap Regio Eindhoven;
- voorstel over de monumentenzorg, begrotingswijziging (onder voorbehoud);

- voorstel tot het aanpassen van de Verordening Leerlingenvervoer (onder voorbehoud).
Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

De commissie voor personeel en organisatie vergadert op maandag 31 mei a.s. om 17.00 uur.
De agenda vermelt onder meer:

- voorstel tot een structurele uitbreiding van de formatie van het Ir Ottenbad met een chef recreatie.
Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

De commissie voor bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid vergadert op maandag 31 mei a.s. om 20.00 uur. De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel over de Rekenkamer;

- wijzigen van de begroting in verband met het verplaatsen van vier woonwagens van de Joost de Momperstraat naar de Brestlaan. Secretaris: de heer A. de Clerck,
tel. 2382154.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. Alle vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis, Stadhuisplein 1. U kunt bovendien gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan vijf minuten de gelegenheid uw mening over een agendapunt mede te delen. De commissieleden kunnen vragen stellen, waarna u nogmaals vijf minuten de gelegenheid krijgt daarop in te gaan. Meld uw aanvraag om spreekrecht twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie. De secretaris zorgt ervoor dat u tijdig bericht ontvangt over het (vermoedelijke) tijdstip van behandeling van het agendapunt. De commissie-agenda's en nota's liggen ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Bestemmingsplannen

Voorbereidingsbesluit ter inzage
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor en op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage het voorbereidingsbesluit

Schuttersbosch.

Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering

van 17 mei 1999, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de Leenderweg, Floralaan-Oost en Heezer-weg, zoals dat op tekening nummer 66312 nader is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit vervalt op 24 mei 2000.

Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.


Kapvergunning

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:
9 bomen nabij Oirschotsedijk 25 i.v.m. te realiseren bebouwing. De vergunning ligt vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 19 mei 1999. 

Deel: ' Bekendmakingen Gemeente Eindhoven '
Lees ook