Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 12 mei 1999

Geen huisvuilinzameling op Hemelvaart

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Openbare raadsvergadering

Architectenwinkel

Wet milieubeheer

Sluitingsuur horeca-inrichtingen

Wet milieubeheer/ verontreiniging oppervlaktewateren

Openstelling winkels

Bestemmingsplannen

Algemeen

Geen huisvuilinzameling op Hemelvaart

Op hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, wordt er geen huisvuil opgehaald. De uitwijkdag is zaterdag 15 mei. Inwoners van Eindhoven die normaal op donderdag hun groenbak of vuilniszak buiten zetten, kunnen dat nu twee dagen later doen.
Omdat de vuilniswagen al vroeg begint met het ophalen van het huisvuil, moet de bak of de zak vóór 08.00 uur aan de straat staan. Ook het oud papier wordt donderdag niet opgehaald. Voor het oud papier is er geen uitwijkdag, dus dat kan twee weken later weer buiten gezet worden.


Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

537/99 Sprookjesbosch 19, bouwen van een berging 29.04.1999 847/99 Rigoletto 20, bouwen van een serre 28.04.1999 850/99 Hettenheuvellaan 11, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.04.1999
862/99 De Stoutheuvel 105, uitbreiden van een garage/berging 29.04.1999
863/99 Klundertstraat 8, bouwen van een schuur 29.04.1999 854/99 Virginia Woolflaan 9, plaatsen van een prieel/blokhut 29.04.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1092/98 Pasteurlaan 46, uitbreiden van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 29.04.1999
1312/98 Boschdijk 1043, uitbreiden van een woning ten behoeve van kamerverhuur 29.04.1999
1949/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 225, bouwen van een woning 29.04.1999
2199/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 561, bouwen van een woning 29.04.1999
2306/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 548, bouwen van een woning 29.04.1999
339/99 Corsicalaan 8, verbouwen en uitbreiden van een woning

28.04.1999

385/99 Ridderzaal 66, bouwen van een berging 29.04.1999 504/99 Bredalaan 138a, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 29.04.1999
844/99 Generaal Van Haersoltelaan 54, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 28.04.1999
845/99 Boschdijk 452, bouwen van een serre 28.04.1999 866/99 Tarwelaan 74, tijdelijk plaatsen van een portocabin ten behoeve van een geldautomaat 29.04.1999
867/99 Brahmslaan 45, uitbreiden van een woning 29.04.1999 869/99 Fellenoord 15, verbouwen van een archiefruimte op de 1e verdieping oost 29.04.1999
870/99 Sint Jorislaan 52, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 29.04.1999
852/99 Wildeman 9, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999 853/99 Michelangelolaan 2, bouwen van een geldautomaat/ rolstoelabri 29.04.1999
855/99 Simplonpas 2, plaatsen van een tuinhuisje 29.04.1999 858/99 Van Vollenhovenstraat 1, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 29.04.1999
859/99 Wattstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

1735/98 Heezerweg 452, plaatsen van een buitenberging bij peuterspeelzaal 27.04.1999
356/99 Apollovlinderlaan 12, bouwen van een volière 27.04.1999 640/99 Boegstraat 7, bouwen van een duivenhok 28.04.1999 649/99 Picardiehof 3, bouwen van een tuinhuisje 28.04.1999 665/99 Correzelaan 14, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een bijkeuken 28.04.1999
666/99 Guy de Maupassantlaan 9, plaatsen van een tuinhuisje 27.04.1999 661/99 Gelaarsde Kat 45, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.04.1999
731/99 De Stoutheuvel 96, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.04.1999
742/99 Roodkapje 2, plaatsen van een dakkapel 28.04.1999 763/99 Draaiboomstraat 59, uitbreiden van een dakraam tot een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.04.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

1857/98 Driehoeksbos, Jacob van Campenweg, kavel 152, bouwen van een

woning 27.04.1999

2059/98 Snoekstraat 19, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.04.1999
2150/98 Floresstraat 17, uitbreiden van een woning 29.04.1999 2181/98 III Blixembosch, Chet Bakerlaan, kavel 687, bouwen van een woning 29.04.1999
2201/98 diverse locaties in Geestenberg, groot onderhoud gevels van 269 woningen 29.04.1999
2339/98 Hertogstraat 10-12, verbouwen van een woning tot woning en 2 appartementen 27.04.1999
1908/97 Meerhoven I, wijzigen op bouwvergunning voor het bouwen van 126 woningen met betrekking tot woningtype d 29.04.1999 208/99 Shakespearelaan, bouwen van sociaal-cultureel centrum 'Bliksems' 29.04.1999
341/99 Agamemnonlaan 1, uitbreiden van een woning 29.04.1999 383/99 Pieter Borpad 8, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 28.04.1999
410/99 Generaal Van Heutszlaan 45, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999
409/99 Generaal Van Heutszlaan 43, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999
429/99 Pieter Huyssensweg 7, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.04.1999
438/99 Generaal Van Haersoltelaan 56, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999
435/99 Lodewijk Napoleonplein 46, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.04.1999
431/99 Spoorstraat 35, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999
445/99 Cornelis Dopperstraat 34, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999
473/99 John Keatslaan 12, wijzigen van een badkamerraam 29.04.1999 498/99 Bandalaan 5, 7, 12, 14 en 30 en Ambonplein 59 en 67, plaatsen van dakkapellen 27.04.1999
1779/98 III Blixembosch, Count Basiegracht, kavel 504, bouwen van een woning 27.04.1999
548/99 Kiplinglaan 40, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999
547/99 Kiplinglaan 38, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999
632/99 Corsicalaan 16, uitbreiden van een woning 29.04.1999 688/99 Pastoor Van Arsplein 32, bouwen van een berging 29.04.1999

Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 2042/98 Sterrenlaan 10, bouwen van een school voor vak- en beroepsonderwijs 28.04.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

927/97 Imkerstraat 6, bouwen van een stalen frame 28.04.1999 630/99 Ambonplein 68, uitbreiden van een woning 28.04.1999

Intrekken verleende bouwvergunning

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1782/98 Elswout 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 28.04.1999

Geweigerde bouwvergunningen

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

285/99 Oude Doornakkersweg 2, uitbreiden van een plantenkas 27.04.1999 313/99 Sprookjesbosch 6, plaatsen van een dakkapel 28.04.1999 312/99 Sprookjesbosch 8, plaatsen van een dakkapel 28.04.1999 592/99 Bennekelstraat 168, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.04.1999
1831/98 Nabucco 35, bouwen van een garage/berging 29.04.1999 199/99 De Schakel 14, bouwen van een bedrijfsgebouw 29.04.1999 84/99 De Schakel 14, verbouwen van een bedrijfsgebouw 06.05.1999

Verleende sloopvergunning

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL99/0039 Boschdijk 1055, gedeeltelijk slopen van een woning 29.04.1999

Niet in behandeling genomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
SL99/0027 Dommelstraat 11, gedeelte slopen van entreepui, binnenwanden en plafonds 28.04.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Openbare raadsvergadering

De Eindhovense gemeenteraad vergadert op maandag 17 mei a.s. vanaf 15.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Eindhoven. De agenda vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
- voorstel over de reactie op de Trajectnota Rijksweg 69 Eindhoven-Belgisch grens;

- voorstel over het project Beeldende Kunst in de stadsdelen en in de Impulswijken;

- voorstel tot realisatie van de eyecatcher Oldenburg/Van Bruggen;
- voorstel tot het verstrekken van een startsubsidie voor het projectplan programmering Middenmotief De Witte Dame;
- voorstel tot de invoering van Diftar in de gemeente Eindhoven (fase 1 laagbouw);

- voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2000-2003. De volledige agenda, voorstellen en alle rapporten en verslagen die de gemeenteraad bespreekt, kunt u inzien in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Plannen om te bouwen of verbouwen?
Architectenwinkel geeft gratis advies

Maandag 17 mei aanstaande houdt de architectenwinkel zijn maandelijkse spreekuur in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. U kunt er dan terecht van 16.30 tot 18.30 uur. Medewerkers van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen en een architect, aangewezen door de BNA, afd. Eindhoven, zijn aanwezig om kosteloos informatie en advies te geven op het gebied van bouwen, verbouwen, renoveren, vergunningen en subsidies. Het eerstvolgende spreekuur na 17 mei is op maandag 21 juni 1999, eveneens van 16.30 tot 18.30 uur.


Wet milieubeheer

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend:

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een bedrijf voor in- en verkoop, verhuur- en leasing, onderhoud en reparaties van vorkheftrucks, Dillenburg-straat 11, Clark Lift B.V.;
- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een bakkerij, Hurksestraat 2, Quality Bakers Eindhoven B.V.;
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een depot voor schone grond, Heezerweg ongenummerd, Woningstichting H.H. van Lotharingen;

- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een bedrijf voor vliegtuigonderhoud en vliegtuigcomponentenonderhoud, Luchthavenweg 45, Celsius Aviocomp Eindhoven.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 13 mei 1999 tot 24 juni 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 24 juni 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerp- beschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- Rondo B.V., Doornakkersweg 20, wijzigen houtbewerkingsbedrijf;
- Voetbalvereniging Brabantia, Rijstenweg 1, uitbreiden vergaderruimten en berging van het clubhuis;

- Stichting Sint Marie, Castiliëlaan 8, woon- of verblijfsgebouwen;
- Heijmans Bouw B.V., Meerhoven, opslag propaan in de bouw;
- Schadebedrijf De Kade V.O.F., Kanaaldijk Zuid 1, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

- Gebroeders Smilde B.V., Meeren-akkerweg 7, uitbreiding van het tanklokaal, de meelafdeling, de werkplaats en het ketelhuis;
- De Baron, Kleine Berg 26, horecabedrijf;

- Verouden's Meubilering B.V., Fuutlaan 12, opslag goederen;
- Praktijk voor paradontologie Eindhoven, Geldropseweg 224, tandartsenpraktijk;

- V.O.F. Tortillas, Dommelstraat 34, horecabedrijf;
- Vialle B.V., Steenoven 19, twee motorproefstanden voorzien van brandstof door middel van vaste aansluitingen in plaats van losse tanks;

- Café De Buut, Sint Rochusstraat 34a, horecabedrijf;
- Rabobank Nederland, Fellenoord 15, kantoorgebouw;
- Dukers & De cock Cost consult B.V., Kastelenplein ongenummerd, kantoorgebouw;

- Mario Galante B.V., Croy 41, aanpassingen bedrijfsgebouw. Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Sluitingsuur horeca-inrichtingen

De burgemeester van Eindhoven maakt bekend dat hij op grond van artikel 57 van de Politieverordening heeft besloten het sluitingsuur voor horeca-inrichtingen in de nacht van 12 op 13 mei 1999 te bepalen op 04.00 uur.


Wet milieubeheer/ verontreiniging oppervlaktewateren

Te verlenen vergunning
In verband met de coördinatie-bepalingen Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Eindhoven en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel het volgende bekend.
Door Philips Components B.V. te Eindhoven is in het kader van de Wet milieubeheer een de gehele inrichting omvattende revisievergunning aan-gevraagd voor een inrichting voor optische samenstellingen en fabricage van electronische en optische samenstellingen, producten en onderdelen ten behoeve van de electronische industrie gelegen Glaslaan 2, complex S te Eindhoven. Tevens is een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aangevraagd door bovengenoemde inrichting.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel zijn voornemens om de gevraagde vergunningen, onder het stellen van voorschriften, te verlenen. Hiertoe zijn ontwerp-beschikkingen opgesteld.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 12 mei 1999 tot 9 juni 1999 ter inzage bij:
- de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

- het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, respectievelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Tot 9 juni 1999 kunnen door iedereen schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-beschikkingen worden ingebracht. De schriftelijke bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer moeten worden gericht aan het hoofd van de vestiging Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven, die met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren moeten worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht bij de bovengenoemde instanties; hiertoe zal een bijeenkomst worden vast-gesteld na telefonische afspraak, tel. Milieudienst Regio Eindhoven (040)2594603, tel. Waterschap De Dommel (0411)618618. Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt.


Openstelling winkels

Besloten is zondag 19 september 1999 aan te wijzen als een dag waarop de winkels in het stadsdeel Woensel-Noord geopend mogen zijn.


Bestemmingsplannen

Inspraak
De directeur van de dienst Stadsontwikkeling is voornemens burgemeester en wethouders voor te stellen op het terrein hoek Zwembadweg/Paradijslaan woningbouw te realiseren. Het bebouwingsvoorstel ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 20 mei 1999 tot en met 17 juni 1999 in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage.
Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke rechtspersonen kunnen tot en met 17 juni 1999 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.
Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

Voorbereidingsbesluit ter inzage
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor en op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage het voorbereidingsbesluit Dinkelstraat.
Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 mei 1999, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gedeelte van het gebied Kapelbeemd dat gelegen is aan de Dinkelstraat, zoals dat op tekening nummer 66488 nader is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit vervalt op 18 mei 2000. Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 12 mei 1999. 

Deel: ' Bekendmakingen Gemeente Eindhoven '
Lees ook