Gemeente Heumen

30-07-2001

Regiodiek week 31

Financiële regelingen voor zelfstandig ondernemers

De Bbz-regeling
Deze kent zes groepen ondernemers waaronder de starter, de gevestigde, de arbeidsongeschikte en de stopper. Elke groep kent soms specifieke financiële problemen, waarvoor men een beroep kan doen op de Bbz-regeling voor een bedrijfskrediet (soms deels niet terug te betalen) of tijdelijke inkomensondersteuning (mits ondernemer of diens gezin onder het minimuminkomen geraakt).

Ioaz-regeling
Deze zgn. 'VUT voor zelfstandigen' kent twee groepen ondernemers: oudere (55+) of arbeidsongeschikte (25-80%). Zij beëindigen hun bedrijf of zelfstandig beroep, omdat de inkomsten hieruit onvoldoende worden of omdat het bedrijf niet voortgezet kan worden. Voor informatie kunt u bellen met Leo Eijkhout van de gemeente, doorkiesnummer 358 82 59.
E-mailen kan ook: LGeijkhout@Heumen.nl

Afval

In de maanden juni, juli en augustus wordt de groene container elke week geleegd.

Op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 augustus, worden de huisvuilzakken opgehaald en wordt de groene container geleegd.

huisraad
Herbruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente al het herbruikbare huisraad in, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle hele apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). Goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. De goederen moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (024) 645 69 04, of zelf bij de kringloopwinkel langsbrengen kan ook. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.

Op 31 juli vindt een kledinginzameling plaats door de Stichting Samen Sterk Tegen Kindermisbruik.

Spreekuren

Elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur houden de burgemeester en de wethouders een inloopspreekuur. In de vakantieperiode, op 6 augustus, vervalt dit spreekuur. Wie een bestuurder wil spreken kan wel een afspraak maken met het bestuurssecretariaat (telefoon 358 83 35). Er kan dan een gesprek worden geregeld met een van de beschikbare wethouders.

hulpsecretarie dicht

Tijdens de zomervakanties is de hulpsecretarie in Overasselt gesloten. Er is geen bezetting tussen 1 juli en 1 september.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:
- uitbreiden winkel, Sluisweg 5

- plaatsen twee dakkapellen, Proefsteen 22

- uitbouw woning/bijkeuken, Rijksweg 196a

- uitbreiden vakantiewoning, Vosseneindseweg 46
- uitbreiden woonhuis, Molenkuil 13
De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen.

B. Aanvragen kapvergunning
Er zijn aanvragen binnen om een kapvergunning voor:
1 den, Valkenier 16

1 wilg, De Schoren 15
Wie het niet met een eventuele verlening van de vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 14 augustus.

C. Kapvergunningen
Op 25 juli zijn de volgende kapvergunningen verzonden:
1 den, Tempelstraat 10

1 esdoorn, Veldsingel 35

2 eiken, plantsoen achter de panden de Rijf 7 tot en met 11
1 ceder, Oude Kleefsebaan 65

1 den en 1 hulst, Dorsing 14
Wie het niet eens is met een van bovengenoemde besluiten kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.

Deel: ' Bekendmakingen Gemeente Heumen '
Lees ook