Gemeente Papendrecht


Bekendmakingen

Laatste update: 02.08.2001
Bouwactiviteiten

Bekendmaking

Toepassing artikel 19 wet op de ruimtelijke ordening Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:Het bouwplan voor de nieuwbouw van een kantoor van Scheepswerf Slob b.v. aan de Scheepvaartweg 11 te Papendrecht.Het bouwplan wijkt af van het ter plaatse geldend bestemmingsplan 'Industrieterrein Oosteind' en de 1e partiele herziening van dat bestemmingsplan. Het bouwplan zal wel voldoen aan het herziene bestemmingsplan dat burgemeester en wethouders voor dit deel van de gemeente voorbereiden.
Burgemeester en wethouders zijn daarom voornemens om ten behoeve van dit bouwplan met toepassing van artikel 19, lid 1 en 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldend bestemmingsplan en de 1e partiele herziening. Tevens houdt dit voornemen in om voor het bouwplan de bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet. De stukken liggen vier weken ter inzage van 3 augustus tot en met 30 augustus 2001 bij de afdeling ontwikkeling van het gemeentehuis (kamer 2.12), Markt 22, ´s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en verder na telefonische afspraak (6418321-6418356) tijdens openingstijden van het gemeentehuis.Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van Papendrecht.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 2 augustus 2001

De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde F.G. de Jong (l.b.)

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend, dat van vrijdag 3 augustus t/m donderdag 16 augustus 2001 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Markt 22, bij de afdeling Ontwikkeling, kamer 2.12, ´s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en ´s middags na telefonische afspraak (6418321) de volgende bouwaanvragen voor de bouw van woningen in de wijk Oostpolder (fase 2b).

1. Het bouwplan van woningstichting Papendrecht voor de bouw van 35 senioren huurappartementen.
2. Het bouwplan van Van der Vorm bouw b.v. voor de bouw van 56 eengezinskoopwoningen en patiowoningen.
3. Het bouwplan van ProNet projectontwikkeling b.v. voor de bouw van 102 woningen (waaronder 36 sociale koopwoningen met terugkoopregeling).De bouwplannen liggen binnen het geldend bestemmingsplan Oostpolder 1993 en voldoen aan de bestemming 'Uit te werken woongebied met bijbehorende voorzieningen -UW(bv)' De bouwaanvragen zijn in overeenstemming met het plan dat burgemeester en wethouders voor dit gebied voorbereiden.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om conform artikel 15, lid II uit genoemd bestemmingsplan en nadat van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen, medewerking te verlenen aande bouwplannen. Gedurende de inzagetermijn van twee weken kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.Burgemeester en wethouders van

Papendrecht, 2 augustus 2001

De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde F.G. de Jong (l.b.)

De volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:


- Op 24 juli 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Abelenhof 95;


- Op 24 juli 2001 voor het verplaatsen van de schuur achter de woningen Frederik van Eedenstraat 2, 4, 6, 8, 10 en 12;


- Op 24 juli 2001 voor het plaatsen en tijdelijk geplaatst houden van een asielzoekerscentrum in de wijk Oostpolder voor de maximale duur van vijf jaar.- Op 2 juli 2001 voor het oprichten van een dakterras op de woningen Noordkil 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34 en 38;

Deel: ' Bekendmakingen Gemeente Papendrecht '
Lees ook