Gemeente Voorschoten


Bekendmakingen Gemeente Voorschoten

Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene Plaatselijke Vverordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* 30 september 1999: Scoutinggroep Kimball O'Hara voor het organiseren van een Jamboree On The Air in het weekend van 15,16 en 17 oktober 1999 rond het clubgebouw aan het Frans Halsplantsoen.

* 30 september 1999: Nat. Vereniging De Zonnebloem voor het plaatsen van een aantal spandoeken i.v.m. een ledenwerf-actie.
* 30 september 1999: De heer J. Nolet voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van bloemen en planten bij het winkelcentrum Adegeest op vrijdag en zaterdag van 1 oktober 1999 t/m 1 oktober 2000.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722 / 723.


Collectes

In de week van 17 oktober tot en met 30 oktober wordt er niet gecollecteerd.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

28 september:

* voor het kappen van 1 berk aan het Rietzangerpad 13
* voor het kappen van 1 boom aan de Prins Mauritslaan 59

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.

Deel: ' Bekendmakingen Gemeente Voorschoten '
Lees ook