Gemeente Capelle a/d IJsselBekendmakingen kapvergunning(n)

de gemeente Capelle aan den IJssel

voor het kappen van:
19 Populus euramericana Robusta,
4 Crataegus prunifolia Splendens,
2 Nothofagus antartica
1 Salix alba
voor locatie 1 (Meidoornveld tussen bungalows en vijver) en:
30 Carpinus betulus
voor locatie 2 (gebied tussen flats Goudenregenstraat en beluchtingsvijver) in verband met de herinrichting van het hele gebied.

voor het kappen van:
2 stuks Kers (Prunus avium Plena),
14 Canadapopulieren (Populus canadensis Ro-busta), 8 Zwarte populieren ( Populus nigra Vereecken) 1 Gewone Es (Fraxinus excelsior)

bij de parkeer-plaats aan de Louis Couperusplaats in verband met een nieuw inrichtings / beplantingsplan.

De genoemde bomen zijn gezien hun conditie, leeftijd, soort en / of de standplaats niet te handhaven en / of te verplanten.

Op grond van artikel 5 van de Kapverordening leggen wij de gemeente Capelle aan den IJssel een
herplantplicht op in verband met de handhaving van het natuur-, landschaps- en stadsschoon.
Een en ander met inachtneming van plantsoen- en civieltechnische mogelijkheden.

De betreffende kapvergunningen en rooitekeningen liggen vanaf heden ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, aan de Rivierweg 111, te Capelle aan den IJssel. Nadere informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer (010) 2848 631.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze be-schikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na verzending van deze beschikking.

Deel: ' Bekendmakingen kapvergunningen Capelle aan den IJssel '
Lees ook