Raad voor het openbaar bestuur

Uit de Rob vergadering van 13 februari 2003 In de 57e Raadsvergadering van de Rob is gesproken over vier adviestrajecten.

De adviezen over bestuurlijke inbedding van veiligheidsregio's en de bestuurlijke oplossingen voor bovenlokale en regionale problemen zijn vastgesteld door de Raad. Op maandag 3 maart zullen de beide adviezen gepresenteerd worden in Nieuwspoort.

Daarnaast kwamen nog twee onderwerpen aan bod. Over het adviestraject 'Politiek en media' heeft de Raad een levendige discussie gevoerd. De Raad is van mening dat het van belang is een strategisch advies over dit actuele onderwerp uit te brengen. Naast de Rob is ook de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling met dit onderwerp bezig. Doordat de adviezen een andere invalshoek kiezen ontstaat er een brede visie op dit vraagstuk.

Als laatste kwam het thema 'Toekomst van de representatieve democratie' aan bod. De Raad wil door de organisatie van enkele bijeenkomsten een breed beeld krijgen van eventuele problemen voor de representatieve democratie. Eind maart wordt de volgende bijeenkomst georganiseerd.
de beginselen van de democratische rechtsstaat. Gezien deze taakstelling is het een goede ontwikkeling dat de Rob bezig is met twee onderwerpen die samenhangen met het functioneren van het openbaar bestuur en de democratie.

De Rob vindt het van groot belang om in beide discussies over het functioneren van ons openbaar bestuur en onze democratie te beginnen met een duidelijke analyse van de problemen. Te vaak worden dergelijke discussies gedomineerd door oplossingen zonder dat er een duidelijke probleemstelling is.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen raadsvergadering Rob '
Lees ook