Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 14 (07 april 1999)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den
IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN EN MELDINGEN
(artikel 41 Woningwet)

Hoofdweg/Burg. van Dijklaan, geluidsscherm plaatsen.

Bernsteinstraat 33, dakkapel aanbrengen.
Chopinstraat 71, dakkapel aanbrengen.
Max Havelaarburg 65, woning uitbreiden.
Maasdal 25, dakkapel aanbrengen.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Rodinrade 13, woonkamer uitbouwen.
02. IJsdans 4, tuinhuisje plaatsen.
03. Lofoten 14, tuinhuisje plaatsen.
04 Anzere 12, aanbouw bouwen.
05. Bernsteinstraat 33, dakkapel aanbrengen.
06. Chopinstraat 71, dakkapel aanbrengen.
08. Maasdal 25, dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01, 02, 03 en 04 genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 05 en 06 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan. Aan de bij 08 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vooruit te lopen op een herziening van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 8 april 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 14 1999 Capelle a/d IJssel '
Lees ook