Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 16 ( 21 april 1999)

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN (artikel 41 Woningwet)

Kompasstraat 5, bedrijfspand gedeeltelijk verbouwen. Hollandsch Diep 3-5 t/m 53, kantoorruimte vergroten. Tussenspoor 6 en 7, dakkapellen aanbrengen.
s-Gravenweg 138, houten berging uitbreiden. A. Schelfhoutrade 20, 32, 34, 38 en 48, bergingen aan voorzijde woonhuizen uitbreiden.
A. Renoirrade 6, dakkapel aanbrengen.
Nadere informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de unit Handhaving en Vergunningen, telefoonnummer 2848 653.

VERZONDEN VERGUNNINGEN en MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Verzenddatum 9 april 1999:
Lofoten 36, tuinhuisje plaatsen, (toegekende melding). Jan van Kanrede 95, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 84, woonhuis uitbreiden, (toegekende melding). Beethovenlaan 99, tuinhuisje plaatsen, (toegekende melding). Anjerstraat 6, schuurtje plaatsen, (toegekende melding). Zaagmolen 23, woning uitbreiden, (toegekende melding). Verzenddatum 13 april 1999:
Kopspoor/Ringspoor, entrees en noodtrappen veranderen. s-Gravenweg 130, woonhuis en berging bouwen. Sweelinckstraat 13, dakkapel aanbrengen.
Sweelinckstraat 5, dakkapel aanbrengen.
Dubbelspoor 44, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding). Brahmsstraat 97, dakkapel aanbrengen.
Slotplein 16, tussenmuur slopen.
Slotplein 16, supermarkt uitbreiden.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Brahmsstraat 268, woonkamer uitbreiden.
02. Spoorlaan 7, tuinhuisje plaatsen.
03. Maindal 20, tuinhuisje plaatsen.
04. Ringspoor 169, serre bouwen.
05. Franckstraat 20, tuinhuisje plaatsen.
06. A. Schelfhoutrade 20, 32, 34, 38 en 48, bergingen aan voorzijde woonhuizen uitbreiden.
07. A. Renoirrade 6, dakkapel aanbrengen.
08. Tussenspoor 6 en 7, dakkapel aanbrengen.
09. Kompasstraat 5, bedrijfsruimte veranderen.

Aan de bij 01 tot en met 05, genoemde meldingen kan worden medegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 06, 07, en 08 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden medegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan.
Aan de bij 09, genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden medegewerkt door vooruit te lopen op de goedkeuring van een herziening van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 22 april 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage van 08.00 uur tot 19.00 uur bij de informatiebalie in de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

De bedenkingen te zenden aan:
Het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen week 16 Capelle a/d IJssel '
Lees ook