Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 19 (12 mei 1999)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den
IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(artikel 41 Woningwet)

Lentedans 36, dakkapel aanbrengen, woonkamer uitbreiden. Vivaldistraat 5, dakkapel aanbrengen.
Lofoten 9, schuurtje aan voorzijde woonhuis aanbouwen. Moezeldal 1, dakkapel aanbrengen.
Reggedal 6, dakkapellen aanbrengen.
A. Schelfhoutrade 22, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 77, dakkapel aanbrengen.
Essebaan 11, kantoorruimte uitbreiden.
Bilderdijkstraat 23, dakkapel aanbrengen en dakkapel vergroten.

PROCEDURES: AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING en MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

01. Filosofentuin 40, tuinhuisje plaatsen.
02. Rijndal 41, woonkamer uitbouwen.
03. Vivaldistraat 5, dakkapel aanbrengen.
04. A. Schelfhoutrade 22, dakkapel aanbrengen. 05. Brahmsstraat 77, dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01 en 02 genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 03, 04 en 05 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van maandag 17 mei 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

VERZONDEN VERGUNNINGEN en MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Verzenddatum 27 april 1999:
P.C. Boutenssingel 16, entree en keuken vergroten. Wijnkoopsbaai 88, dakkapel aanbrengen.
P.C. Boutenssingel 15, schoolgebouw plaatsen. Van Speijkstraat 55, berging/carport verbouwen tot garage/berging. Hebriden 5, dakkapel aanbrengen.
Neckardal 16, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 28, dakkapel aanbrengen.
Corellistraat 8, dakkapel aanbrengen.
Mendelssohnstraat 45, dakkapel aanbrengen.
Rameaustraat 3, tuinhuisje plaatsen, (toegekende melding). Bas de Blokrede 18, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding). Bachstraat 159, dakkapel aanbrengen.
Schubertstraat 70 en 72, dakkapel aanbrengen. Lentedans 6, twee dakkapellen aanbrengen.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

Kapvergunning(en)
Kapvergunningen zijn verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van:

Stadsplein, naast het gemeentehuis

- 1 Aesculus hippocastanum - witte Paardenkastanje.

De genoemde boom is gezien het tijdstip en de conditie niet te handhaven en/of te verplanten.

Met deze vergunning leggen wij een herplantplicht op in verband met de handhaving van het natuur-, landschaps- en stadsschoon. Zie hiervoor het gestelde in de gemeentelijke Kapverordening, artikel 5, lid 1 en 2. Een en ander met inachtneming van plantsoen- en civieltechnische (on-)mogelijkheden.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van deze beschikking.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur.
Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,
Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen week 19 Capelle a/d IJssel '
Lees ook