Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 21(26 mei)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den
IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(artikel 41 Woningwet)

Bermweg 402, woonhuis uitbreiden.
Paganinistraat 82, dakkapel aanbrengen.
Ravelstraat 15, 29 en 31, dakkapellen aanbrengen. Bilderdijkstraat 1, 3, 5 en 7, doorlopende dakkapel aanbrengen. Brahmsstraat 56, twee dakkapellen aanbrengen.

PROCEDURES: AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01.Ravelstraat 15, 29 en 31, dakkapellen aanbrengen. 02. Brahmsstraat 56, twee dakkapellen aanbrengen.

Aan deze aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 27 mei 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

VERZONDEN VERGUNNINGEN, MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en SLOOPVERGUNNING.

Verzenddatum 3 mei 1999:
Filosofentuin 69, dakkapel aanbrengen.
Tafelbaai 1 en 3, dakkapellen aanbrengen.
Dongedal 23, verdieping aanbrengen.
Hollandsch Diep 61, kantoorgebouw vergroten.
Jan van Kanrede 9, tuinberging bouwen, (toegekende melding). Couperinstraat 15, dakkapel aanbrengen.
Merellaan 453, tuinberging plaatsen, (toegekende melding). Brahmsstraat 137, dakkapel aanbrengen.
Max Havelaarburg 65, woonkamer uitbreiden.
Korenmolen 4, tuinhuisje plaatsen, (toegekende melding).

Verzenddatum 7 mei 1999:
Wiekslag 7, dakkapel aanbrengen.
Houtsnede 22, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding). G. Doustraat 16, dakopbouw aanbrengen.
Jan van Kanrede 38 en 40, woonkamers uitbreiden. St. Luciabaai 27, dakkapel aanbrengen.
Balearen 26, dakkapel aanbrengen.
Rodinrade 13, woonkamer uitbouwen, (toegekende melding). Merellaan 207, 209, dakkapel vernieuwen en uitbreiden. Verdistraat 4,5,6 en 7, woonkamers uitbreiden. Dorpsstraat 36a en 36b, woonhuis veranderen.
Dorpsstraat 136, schuur slopen, (sloopvergunning). Klaroen 47, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding). Gruttosingel 44, berging plaatsen, (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

Inzage

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen week 21 Capelle a/d IJssel '
Lees ook