Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 25 (23 juni 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle a/d IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN (artikel 41 Woningwet)

P. Potterlaan 8, kantoorruimte veranderen en uitbreiden Goudenregenstraat 61/63, dakkapellen aanbrengen en vergroten Othello 48, 52 en 54, twee dakkapellen aanbrengen Capelseweg 33, clubhuis voor hockeyclub vergroten Bizetstraat 30, dakkapel aanbrengen
Ringvaartpark 71/73, entree berging vergroten Brahmsstraat 39, dakkapel aanbrengen
Bermweg 27, dakkapel vergroten
Cycladen 34, woonhuis uitbouwen
Meidoornveld 57, woningen samenvoegen
Filosofentuin 1a, entree veranderen
Fauréstraat 4, dakkapel aanbrengen

PROCEDURES: AANVRAGEN BOUWVERGUNNING EN MELDINGEN

01. Jan van Kanrede 36, tuinhuisje plaatsen
02. Helena erf 10, tuinhuisje plaatsen
03. Fauréstraat 4, dakkapel aanbrengen
04. Bizetstraat 30, dakkapel aanbrengen
05. Othello 48, 50 en 54, dakkapellen aanbrengen 06. Brahmsstraat 39, dakkapel aanbrengen

Aan de bij 01 en 02, genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 03, 04, 05 en 06 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden medegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan.
In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 24 juni 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERZONDEN BOUWVERGUNNINGEN EN TOEGEKENDE MELDINGEN Verzenddatum 8 juni 1999:
Groenedijk (Terrein Zandrak), 56 woningen bouwen Verzenddatum 10 juni 1999:
A. Schelfhoutrade 20, 32, 34, 38, 48, berging vergroten Verzenddatum 11 juni 1999:
Maasdal 25, dakkapel aanbrengen
H. Laurensrade 2, houten berging plaatsen, (melding) Standaardmolen 29 en 30. tuinhuisje plaatsen, (melding) Verzenddatum 14 juni 1999:
Meidoornveld/Lupinestraat, 146 woningen bouwen

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

Kapvergunning

Een kapvergunning is verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van:

41 stuks Gewone Populier (Populus canadensis) op het terrein tussen het fietspad langs de van
Brienenoordbrug en de RWZI Kralingseveer. Dit in verband met de aanleg van een hondenrenbaan.
Tevens zal ca. 1800 m2 bosplantsoen worden gerooid.

De genoemde bomen zijn gezien, soort en standplaats niet te handhaven of te verplanten.

Met deze vergunning leggen wij een herplantplicht op in verband met de handhaving van het natuur-, landschaps- en stadsschoon. Zie hiervoor het gestelde in de gemeentelijke Kapverordening, artikel 5, lid 1 en 2. Een en ander met inachtneming van plantsoen- en civieltechnische (on-)mogelijkheden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van deze beschikking. Daarom zullen genoemde bomen niet gerooid worden vóór 04 augustus 1999.

Ter inzage

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en de kapvergunning, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, geopend op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 25 Capelle a/d IJssel '
Lees ook