Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 27 (7 juli 1999),

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN (artikel 41 Woningwet)

Gravendreef 10, dakkapel aanbrengen.
Capelseweg 37, clubhuis uitbreiden.
Librije 43, dakkapel aanbrengen en serre bouwen. 's-Gravenweg 130, bouwplan gewijzigd uitvoeren. M. Hobbemastraat 25, dakkapel aanbrengen.
Kerklaan 38, dakkapellen veranderen en uitbreiden. Rivium Boulevard 147, reclamemast verplaatsen.

PROCEDURES MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Othello 11, schuur plaatsen.
02. Jan van Kanrede 105, garage aan bestaande schuur bouwen. 03. 's-Gravendreef 10, dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01, genoemde melding kan worden medegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 02 en 03 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden medegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 8 juli 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERZONDEN BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN. Verzenddatum 24 juni 1999:
Rijndal 41, woning uitbreiden (melding).
Sofie Blankerf 9, woonhuis uitbreiden (dakopbouw). Geuldal 2, dakkapel aanbrengen.
Aleoeten 5, dakkapel uitbreiden.
Filosofentuin 40, tuinhuisje plaatsen (melding). Brahmsstraat 77, dakkapel aanbrengen.
Bizetstraat 45 en 46, woningen uitbreiden (melding). Fuutlaan 99, tuinschuur plaatsen, (melding).
Ringvaartpark 79, tuinhuisje gewijzigd plaatsen. Warenarburg 35, woonhuis uitbreiden.
Warenarburg 37, woonhuis uitbreiden.
Verzenddatum 28 juni 1999.
Bermweg 402, woonhuis uitbreiden.
Jekerdal 7, tuinhuisje plaatsen, (melding).
Ravelstraat 15, 29 en 31, dakkapellen aanbrengen.

KAPVERGUNNING(EN)

dat zij een kapvergunning heeft verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van:

15 Populus canadensis 'Robusta' tussen de gebouwen Bongerd 10 en 12.
10 Acer pseudoplatanus 'Negenia' ter hoogte van de ingang parkeerplaats van de flat Dotterlei 659 t/m 801. 5 Acer platanoides'Meijering' voor de flat Dotterlei 659 t/m 801. 10 Ulmus hollandica op het parkeerterrein van de flat Dotterlei 659 t/m 801.
2 Fraxinus excelsior ter hoogte van de flat Dotterlei 9 t/m 85. 1 Alnus glutinosa (zaailing) op het terrein Akkerwinde. 3 Salix alba aan de zijkant van de flat Dotterlei 659 t/m 801. 1 Salix sepucralis 'Chrysocoma' aan de zijkant van de flat Dotterlei 659 t/m 801.
1 Populus trichocarpa aan de zijkant van de flat Dotterlei 659 t/m 801.
5 Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' op het trapveld Bongerd / Dotterlei.
Laatst genoemde kunnen mogelijk gehandhaafd blijven c.q. in november aanstaande verplant worden.
2 Populus canadensis 'Robusta' nabij het gebouw 'De Wel' aan de Bongerd.

Stichting Woningpartners:

6 Prunus serrulata 'Kanzan' voor flat Bongerd 47 t/m 81. 3 Salix sepucralis 'Chrysocoma' tussen de flats Bongerd 193 t/m 227 en 229 t/m 289.
13 Prunus serrulata 'Kanzan' voor flat Bongerd 337 t/m 371. 1 Prunus serrulata 'Kanzan' nabij de flat Bongerd 145 t/m 189. 2 Fraxinus excelsior naast de flat Dotterlei 5 t/m 85.

Verdere verleende kapvergunningen

Verzenddatum 1-7-1999

1 Watercypres, Talingstraat 2
1 Blauwe Ceder, Platotuin 18
1 Kronkelwilg, Geelvinkbaai 11
1 Berk, J. de Wittstraat 23
1 Esdoorn, Elisabeth Musch Erf 14
1 Blauwe Ceder, Maasdal 99
1 Oostenrijkse Den, Van Maerlantpark 54
1 Dwergcypres, Reitdiep 6
1 Blauwe Ceder, Hollandsch Diep 14

Verzenddatum: 5-7-1999

2 Esdoornen, Hollandsch Diep 10
1 Berk, Savanne 39

Alle bomen worden verwijderd vanwege riool-, bestratings-, reconstructie en ophogingwerkzaamheden, vergelijkbaar met de werkzaamheden in de Wingerd

De genoemde bomen zijn gezien hun conditie, leeftijd, en / of de soort niet te handhaven en / of te verplanten, mits anders is aangegeven. Met deze vergunning leggen wij een herplantplicht op in verband met de handhaving van het natuur-, landschaps- en stadsschoon. Zie hiervoor het gestelde in de gemeentelijke Kapverordening, artikel 5, lid 1 en 2. Een en ander met inachtneming van plantsoen- en civieltechnische (on-)mogelijkheden.

Rectificatie kapvergunning rondom school de Triangel:

Abusievelijk is als aanvrager / eigenaar de gemeente Capelle aan den IJssel vermeld voor de bomen rond om de school De Triangel aan de Bongerd in de wijk Schenkel. Dit moet zijn de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Rijnmond. Tevens is uit nader onderzoek gebleken dat geen 3 meidoorns maar 5 meidoorns gekapt dienen te worden. Dit omdat er voor de bomen geen overlevingskansen zijn na ophoging van het schoolplein.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van deze beschikking. Daarom zullen genoemde bomen niet gerooid worden vóór 18 augustus 1999. Tijdens de bezwarentermijn ligt een kapplan en een herinrichtingsplan ter inzage
Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

Inzage

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en de kapvergunning(en), liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, geopend op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 27 Capelle a/d IJssel '
Lees ook