Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 32, 11 augustus 1999

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(artikel 41 Woningwet)

Chopinstraat 73, dakkapel aanbrengen.
Bernsteinstraat 43, dakkapel aanbrengen.
Max Havelaarburg 6, dakkapel aanbrengen.
Beltmolen 96, woning boven garage uitbreiden.

PROCEDURES MELDINGEN EN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING

1. Tussenspoor 2 en 3, woning uitbouwen.
2. Rameaustraat 1, tuinhuisje plaatsen.
3. Rijndal 43, 45 en 47, woning uitbouwen.
4. St Annabaai 6, blokhut plaatsen.
5. Rondedans 22, berging vernieuwen.
6. Chopinstraat 73, dakkapel aanbrengen

Aan de bij 1 t/m 5, genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 6 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 12 augustus 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERZONDEN BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN EN SLOOPVERGUNNING

Verzenddatum 26 juli 1999:
Rijndal 27, tuinhuisje plaatsen

Verzenddatum 28 juli 1999:
Mendelssohnstraat 59, twee dakkapellen aanbrengen. Merelhoven 341, tuinhuisje plaatsen.
Arica 82, blokhut plaatsen.
Ligusterbaan 2, fietsenstalling plaatsen.
Merelhoven 28, dakkapel aanbrengen.
Gerard Doustraat 9, dakkapel aanbrengen.
's-Gravenweg 130, gewijzigd uitvoeren bouwplan voor verbouwen en uitbreiden woning.
Kerklaan 38, berging veranderen en vernieuwen Bilderdijkstraat 55, twee dakkapellen aanbrengen. Bugel 4, woning uitbouwen.
Bermweg 402, garage en toegangsportaal slopen.

Verzenddatum 30 juli 1999:
Pergolesistraat 41 en 43,, dakkapel aanbrengen. St. Annabaai 39,dakkapel aanbrengen.
Meindert Hobbemastraat 25, dakkapel aanbrengen. Paradijsselpark 195, tuinhuisje plaatsen.
Ringvaartpark 7, tuinhuisje plaatsen.
Beltmolen 23, tuinhuisje plaatsen.

Verzenddatum 4 augustus 1999:
Paulus Potterlaan 8, kantoorruimte verbouwen en uitbreiden. Balearen 17, woning uitbouwen.
Bachstraat 47 en 53, dakkapel aanbrengen.
Othello 11, schuur plaatsen.
's-Gravendreef 10, dakkapel aanbrengen.
Pelikaanweg 1, schoolgebouw vernieuwen en uitbreiden.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

INZAGE

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en de sloopvergunning liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 32 Capelle a/d IJssel '
Lees ook